Varför töms mina soptunnor bara en gång i månaden?

Är det verkligen okej med sophämtning bara en gång i månaden? undrar signaturen En av de grundlurade villaägarna och får svar från Nodra.

För övrigt är facken i kärlen väldigt små, och den totala kapaciteten som blir av att soporna hämtas så pass sällan, är otillräckligt även för ett hushåll om två personer - och än mer så för en barnfamilj, skriver signaturen "En av de grundlurade villaägarna".

För övrigt är facken i kärlen väldigt små, och den totala kapaciteten som blir av att soporna hämtas så pass sällan, är otillräckligt även för ett hushåll om två personer - och än mer så för en barnfamilj, skriver signaturen "En av de grundlurade villaägarna".

Foto: Knivsta kommun

Insändare2024-06-25 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För inte så länge sedan tömdes soptunnor hos villaägare en gång i veckan. Nodra drog sedan ner på verksamheten så att sophämtning utfördes varannan vecka. Nyligen har villaägare påtvingats att ha två stora soptunnor för sin fastighet. 

I kärl ett sorteras papper, plast, ofärgat glas och metall. I kärl två sorteras matavfall, restavfall, färgade glasförpackningar och tidningar. 

När Nodra tömt kärl ett så dröjer det sedan två veckor tills man tömmer kärl två. Sedan efter ytterligare två veckor så tömmer man kärl ett igen. Och två veckor senare kärl två, och så vidare. Med andra ord så töms soptunna ett en gång i månaden, och soptunna 2 en gång i månaden. Och med denna kraftigt försämrade service följer också ett högre pris än tidigare.

Tycker kommunen verkligen att detta är okej? Framförallt sett till hygien, smittorisker, råttor med mera.

För övrigt är facken i kärlen väldigt små, och den totala kapaciteten som blir av att soporna hämtas så pass sällan, är otillräckligt även för ett hushåll om två personer - och än mer så för en barnfamilj.

Man är således tvungen att själv åka till sopstationen flera gånger emellan Nodras tömningar. Och som det är nu, så skulle de flesta helst vilja åka med alla sina sopor själv, eftersom Nodras tömningar bara är "på marginalen" och gör ingen särskilt märkbar skillnad. Och man får åka själv till sopstationen med alla sina sopor - men man måste ändå betala full avgift till Nodra.

En av de grundlurade villaägarna

Svar direkt

Det låter som att du har ett glesare intervall på hämtningen av kärl två än vad du behöver ha. Som det är i dagsläget kan vi erbjuda hämtning av kärl två varannan vecka, eller mer sällan om man så önskar. Och hämtning av kärl ett var fjärde vecka, eller mer sällan. 

Flera av våra kunder har valt att välja ett glesare hämtningsintervall eftersom de känner att de inte hinner fylla kärlen på två respektive fyra veckor. Däremot kan du tyvärr inte få hämtning oftare än varannan/var fjärde vecka i det abonnemangen vi i dagsläget erbjuder, men om det ibland finns behov av extrahämtning är du välkommen att beställa det, dock mot en extra kostnad. 

För att ändra intervallet för hämtning av kärl två till varannan vecka rekommenderar vi att du går in på nodra.se och söker efter ”Ändra hämtningsintervall för fyrfackskärl” så får du mer information om hur du ska gå tillväga. Du kan också kontakta vår kundservice så kan de hjälpa till att titta efter felaktigheter i ditt abonnemang.

Om det däremot är kärl ett som snabbt fylls på har vi flera återvinningsstationer runt om i kommunen där du kan lämna förpackningar dygnet runt. 

Däremot är det viktigt att veta att du inte får åka med ditt rest- eller matavfall till varken återvinningsstationerna eller till returpunkterna, utan detta kan du bara slänga i ditt egna kärl. Men du kan alltså få hämtning oftare för just kärl två än vad du idag verkar ha.

Carl Erichs, gruppchef för insamlingen på Nodra