Varför stoppa förslaget om att ta bort tidsmätningen

Varför är M och SD emot att ta bort tidsmätningarna inom hemtjänsten?

Majoriteten av våra politiker har förstått att tidsmätningarna ger stressigare arbetsmiljö för vårdpersonal samt att det inte gynnar våra brukare, skriver företrädare för Kommunal.

Majoriteten av våra politiker har förstått att tidsmätningarna ger stressigare arbetsmiljö för vårdpersonal samt att det inte gynnar våra brukare, skriver företrädare för Kommunal.

Foto: Drago Prvulovic/TT

Insändare2021-07-15 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunal har tillsammans med Kommunals S-förening jobbat för att få bort tidsmätningarna inom hemtjänsten under några år. Måndagen den 21 juni 2021 skulle Kommunfullmäktige rösta igenom en ny ersättningsmodell. En modell som skulle ha inneburit att hemtjänsten slipper jaga minuter. Det vill säga att dessa tidsmätningar som finns idag skulle bli ett minne blott. 

Moderaterna och Sverigedemokraternas argument är att de vill kunna kontrollera att personalen verkligen är hemma hos brukarna. Saknar de tilltro till att vårdpersonal utför sitt arbete?


Majoriteten av våra politiker har förstått att tidsmätningarna ger stressigare arbetsmiljö för vårdpersonal samt att det inte gynnar våra brukare. Det är sorgligt att M och SD inte vill vara delaktiga till att arbetsmiljön blir bättre får vårdpersonal och att de inte heller litar på att vi utför vårt arbete.

Kommunal och Kommunals S-förening

Svar direkt

Kommunal tillskriver oss om hur vi ställer oss till tidmätning av hemtjänstens arbete hos äldre i Norrköping. Vi tycker det är både relevant och bra att arbetstiden hos varje hemtjänsttagare mäts. Utförd tid är avgörande för omsorgens kvalitet.

Jag tror dessutom att Kommunal blivit förda bakom ljuset i frågan om en ny ersättningsmodell där fackförbundet tycks tro att tidmätningen ska tas bort. Jag citerar här Kvartettens förslag till beslut: ”Oavsett ersättningsmodell kommer en fortsatt mätning av tiden hos brukaren behöva göras. Dels för att säkerställa att brukaren får de insatser och den tid som beviljats och dels som ett kontrollmoment för att minimera risken för oegentligheter samt för att säkerställa optimalt resursutnyttjande”

Anledningen till att vi stoppade förslaget på kommunfullmäktige i juni var att den tjänstemannautredning som vård-och omsorgsnämnden beslutade om skulle vara underlag till den nya ersättningsmodellen inte finns att tillgå. Utredningen skulle visa hur en ny modell gav personal mer inflytande. Det har vi alltså inte kunnat se i dagsläget. Så istället för att skriva arga insändare mot oss moderater borde Kommunal istället ägna sin tid åt att ställa Kvartetten till svars om hur den nya ersättningsmodellen kommer fungera bättre för medarbetarna. 

Vi kommer fortsätta att driva äldre- och anhörigas rätt till hemtjänst som utgår från vårdtagarens behov. Jag tror att en majoritet förstår att tiden för varje insats har ett värde och att det är viktigt att kunna mäta att den tiden utförs. Jag vill veta vilken äldrevård jag får för mina skattepengar. 

Sophia Jarl (M) oppositionsråd Norrköpings kommun

Svar direkt

Vi yrkar på att ärendet återremitteras, därför att resultatet av översynen och vilka konsekvenser en förändring skulle ge för brukare, personal och utförare inte har presenterats. Vi behöver ett bättre underlag för att fatta ett så bra beslut som möjligt, eftersom vi vill vara säkra på att ändringen innebär en förbättring av verksamheten för brukare, personal och utförare.

Florian Aranda (SD) gruppledare kommunfullmäktige Norrköping