Varför ska pappas varma matlåda bytas ut mot en kall?

Vård och omsorg står inför stora utmaningar gällande brist inom personalförsörjning och kompetens. Det innebär att kompetensen hos omvårdnadspersonalen behöver tillvaratas och användas där den verkligen behövs, skriver Evelina Nilsson, (KD), Söderköping.
Vård och omsorg står inför stora utmaningar gällande brist inom personalförsörjning och kompetens. Det innebär att kompetensen hos omvårdnadspersonalen behöver tillvaratas och användas där den verkligen behövs, skriver Evelina Nilsson, (KD), Söderköping.

Från 1 februari delar hemtjänsten i Söderköping ut kalla matlådor. Signaturen "Hur går era tankar" ställer en rad frågor och får svar direkt från Evelina Nilsson (KD), ordförande i socialnämnden. Evelina Nilsons svar är kursiverade.

Insändare 26 januari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan i höstas har min pappa haft varm matlåda via hemtjänsten i Söderköpings kommun. Det blev en mycket positiv upplevelse – vilken god och fin mat han har fått levererad från Storängsköket.

Nu har vi fått information om att från och med 1 februari ska kalla matlådor beställas från ICA i Söderköping. Den informationen väcker många frågeställningar.

 

Evelina Nilsson: Det finns flera anledningar till den förändring som nu genomförs.

Precis som i resten av Sverige står vi inför en stor och svår utmaning framöver där antalet äldre ökar samtidigt som allt färre är i arbetsför ålder. Det börjar redan märkas, inte bara i hemtjänsten utan också i andra branscher att det är svårt att rekrytera medarbetare. 

Den här utmaningen kommer att bli allt större för varje år som går, i Söderköping ökar antalet personer som är 80 år och äldre med 50 procent på tio år sedan två år tillbaka. Det är en stor ökning, som gör att det är en klok och nödvändig åtgärd att förändra våra arbetssätt. Av flera anledningar men framförallt bemanningsutmaningen har vi beslutat att vi ska inför kyld mat. För de pensionärer som önskar finns fortsatt möjlighet att äta varm mat från Storängsköket måndag till fredag, där man kan äta i gemenskap och social trivsam miljö.

En annan bidragande orsak till beslutet är att när man kör ut varm mat har man en kort tid på sig att leverera maten så att det fortsatt håller samma näringsvärde som vid tillagning. Det ska inte gå mer än två timmar från det att maten är tillagad i obruten varmhållningskedja till att den äts för att hålla näringsvärdet. När maten snabbt kyls ner bibehålls näringsvärdet som vid tillagning. Näringsriktig mat är viktigt för de äldre i Söderköping. Nu ökar dessutom möjligheten rejält till att äta det man själv valt och är sugen på, vilket i sig ökar chansen att aptiten ökar.

 

Hur har upphandlingen gått till? Hur kan ett företag som ICA Supermarket få den? Vilka andra företag har svarat? Nu ska hemtjänstens personal hjälpa till med beställningarna av dessa matlådor via internet och brukarens mobila bank-ID. Ska brukaren lämna ut sitt mobila bank-ID till samtlig hemtjänstpersonal för att detta ska fungera?

Evelina Nilsson: Insatsen Inköp är en serviceinsats som beviljas utifrån individuella behov. Insatsen innebär att hemtjänstpersonal kommer hem till hemtjänsttagaren och hjälper till med inköp av dagligvaror och färdigrätter genom internet. Inköp och hemleverans av varor sker en gång per vecka. 

 Det har inte skett någon upphandling. Var och vad den äldre handlar är en affär mellan den äldre och affären.  Utifrån säkerhetsskäl är dock Ica än så länge den enda affären i Söderköping som tillåter digitala köp utan krav på legitimering med BankID. Av säkerhetsskäl ska ingen annan än ägaren av BankID använda legitimeringen. Därför ska inte hemtjänstpersonal vara behjälplig vid inköp som görs med BankID. Däremot finns det många andra affärer i Söderköping där den äldre kan handla om man kan sköta beställningen själv. 

 För att hemtjänstpersonal ska kunna hjälpa till med inköpen behöver hemtjänsttagaren ha ett ICA-kort. ICA har ett kostnadsfritt ICA-kort där pengar kan sättas in genom engångsinsättning eller genom stående överföring. Pengarna dras sedan när betalning sker för beställningen. Det här alternativet kräver inte legitimering genom BankID. 

Vid inköp hos matvaruhandel som motsvarar de säkerhetskraven som finns så kan hemtjänsttagaren få hjälp och stöd. 

 

De nya, kalla matlådorna ska levereras en gång/vecka, men de som behöver hjälp vid måltiden måste ju få ett besök ändå. Vad spelar det då för roll om hemtjänstpersonalen har en matlåda med sig eller inte? Var är besparingen i detta?

Evelina Nilsson: Vård och omsorg står inför stora utmaningar gällande brist inom personalförsörjning och kompetens. Det innebär att kompetensen hos omvårdnadspersonalen behöver tillvaratas och användas där den verkligen behövs. Det nya arbetssättet innebär större möjlighet att kunna planera för och säkerställa omvårdnadsinsatser. För den enskilde innebär det ökad delaktighet i sin vardag att med hjälp av personal få vara med vid inköp samt styra sina inköp i större utsträckning, men framförallt ökad trygghet av kompetent personal vid de mest utsatta och nära vårdbehoven som vid komplexa sjukdomsdiagnoser.

 

Många brukare har specialkost, till exempel konsistensanpassad kost – hur ska det lösas? Hemtjänsttagare som är i behov av konsistensanpassad kost kommer att få sitt behov tillgodosett genom måltidsleverans från Storängsköket. 

Hittills har det levererats fina matlådor på storhelger – hur tänker ni där?

Evelina Nilsson: Hemtjänsttagaren har möjlighet att ta del av det utbud som finns i butik eller restauranger, vilket också ger ökad möjlighet i att själv välja det man av egen tradition, religion och aptit ser som festlig mat.  

 

 Jag ser bara en kvalitetsförsämring i den här ändringen. Kan någon ansvarig på Socialförvaltningen i Söderköpings kommun ge mig svar på mina funderingar?

Evelina Nilsson: En förändring oavsett positiv eller upplevd negativ är alltid svårt att genomföra, vilket det finns stor förståelse för. Jag är övertygad om att detta kommer minska kompetenssvinnet och ge ökad trygghet i det nära vårdmötet.

Jag har genom hela processen sedan januari, mött verksamheten på flera olika sätt och haft bra samtal i och med kommunens pensionärsråd, en hel del idéer har på vägens gång tagits tillvara på och så är det viktigt att vi fortsatt framåt arbetar. Kommunikation, förståelse och lyssnande är otroligt viktiga delar. Jag har också varit ute och mött personer i hemtjänsten som får måltidsleveranser och gör detta gärna igen under införandefasen. Många jag möter är också väldigt postiva. Tack för just dina frågor, dom ger mig möjlighet att svara än en gång.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa