IFK förlorar miljoner om detaljplanen går igenom

Hur kan IFK:s styrelse gå med på och betala för att låta kommunen planera för gator på IFK:s mark och därmed förlora byggrätter och framtida intäkter på egen mark till HSB, undrar Bengt Gustavsson.

Preliminär skiss över det som planeras bli Västra staden i Norrköping. Skissen sedd från Södra Promenaden.

Preliminär skiss över det som planeras bli Västra staden i Norrköping. Skissen sedd från Södra Promenaden.

Foto: Norrköpings kommun

Insändare2024-07-05 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Projektet som ska ge IFK miljoner: "Ansenligt belopp" NT 22/6

IFK vill som markägare sälja konstgräsplan för bostadsbebyggelse för så mycket pengar som möjligt för att stärka ekonomin i arenabolaget Norrköpings Idrottspark AB (IFK). Det ger inga extra pengar för spelarköp, enbart för arenan och dylikt.

För att bygga bostäder på konstgräsplan, krävs en detaljplan som prövar ifall området är lämpligt för bostadsbebyggelse. Innan beslut om detaljplan tas, ska den föregås av ett exploateringsavtal som reglerar ekonomiska rättigheter och skyldigheter mellan inblandade parter i projektet. 

Michael Sturehed berättar i tidningsartikeln i NT att exploateringsavtal är tecknat mellan kommunen och det IFK-ägda arenabolaget Norrköpings Idrottspark AB.

Arenabolaget (IFK) ska enligt avtalet betala 15 540 000 kronor till kommunen, som för den summan bygger ut gator med mera

Kommunen betalar sedan åter till arenabolaget 11 004 400 kronor för en del av IFK:s mark, slänten mot berget. Mark som kommunen anser att man ska ta över från IFK för att sedan sälja till HSB så de kan bygga sina bostäder. Totalt innebär det en minuspost på 4 535 600 kronor för IFK. 

Hur kan det bli så att IFK får en minuspost i detta, inom egen mark? Skälet är att den detaljplan som är på gång, redovisar gator på IFK:s mark. Gator för att nå HSB:s bostadsbebyggelse. 

IFK tappar därmed stora byggrätter till förmån för HSB. Mindre byggmöjlighet, mindre inkomst. Detta ställer IFK:s styrelse upp på.

Dessutom får IFK släppa till sin mark för gata så moskén kan nås. Kommunen glömde att man måste planera för att komma till moskén när man gjorde den detaljplanen. Det felet som kommunen gjort, rättar nu IFK:s styrelse till, genom att där tillåta gata på IFK:s mark. Som återigen minskar byggrätten för IFK. Mindre inkomst på grund av kommunens misstag och IFK:s undfallenhet.   

Byggrätten på IFK:s mark är ett sorgligt kapitel. Genom det upplägg som föreslagen detaljplan visar så tappar IFK åtskilliga miljoner i tresiffrigt belopp. Mycket stora belopp. 

Undertecknad hade tidigare, på uppdrag från föregående styrelse, att utreda området. Det finns fantastiska möjligheter i ett helhetsgrepp att enkelt skapa ytterligare mycket större byggrätter för IFK utan kommunala gator med mera. Det ger IFK en ansenligt större summa än vad som nu presenterats i en detaljplan. Michael Sturehed, Jonas Lind och Sakarias Mårdh har inte förstått möjligheten som presenterats för dem, vad man kan kräva och göra, få ekonomisk draghjälp med mera. 

Om detaljplanen går igenom, kommer åtskilliga miljoner gå till spillo för IFK. Ansvaret ligger helt på IFK:s styrelse. Tragiskt att man inte lyssnar och ser möjligheterna. Mycket tragiskt.