Varför köpa ekologiskt från Sverige?

Sårbarheten i det insatsberoende svenska lantbruket har blivit tydlig.

Insändare 30 september 2022 20:37
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det brukar sägas att vi bara är självförsörjande av livsmedel på runt 50 procent. Om man räknar in all konstgödsel och alla kemiska bekämpningsmedel som det oekologiska lantbruket är beroende av så blir självförsörjningsgraden mycket lägre. Den pågående kostnads- och säkerhetskrisen visar på fördelarna med ett kretsloppsbaserar jordbruk utan kemiska bekämpningsmodeller och importerad konstgödsel. Eko handlar om att ställa om till en långsiktigt hållbar mat produktion. Välj ekologisk mat från Sverige när du har möjlighet!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa