Varför kom ingen läkare till min syster?

Varför får man inte samma vård vid sjukdom, om man bor på ett demensboende, som om man fortfarande bor kvar hemma?

Varför finns det inte en läkare som besöker patienten någon gång under vårdtiden? Personalen gör vad de kan, men de är alldeles för få, skriver Solveig Andersson.

Varför finns det inte en läkare som besöker patienten någon gång under vårdtiden? Personalen gör vad de kan, men de är alldeles för få, skriver Solveig Andersson.

Foto: Christine Olsson/TT

Insändare2021-11-18 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Från hemmet kontaktar man läkare eller vänder sig till Akutmottagningen vid behov.

Min syster som bodde på ett demensboende fick svårt att äta och dricka. Hon sa, att det gick inte att svälja – det gjorde ont. Hon fick mosad mat och näringsdrycker. Men det gjorde ingen skillnad. 

Min syster magrade mer och mer. 

Varför undersökte inte en läkare henne om vad det kunde bero på att hon hade svårt att svälja? Varför satte man inte in dropp? 

Min syster fick även läkemedel, som hon blev sjuk av. De togs bort och hon avgiftades och därefter blev hon otroligt dålig. 

Varför kom ingen läkare?

Till slut var det inget kvar av min syster. Det var bara skinn och ben. Hennes runda kinder var helt insjunkna och blicken var tom. 

När döden slutligen kom, förklarade sköterskan att det inte fanns någon puls.

Varför kom ingen läkare?

Tydligen har sköterskan ansvar för all vård och tog alla beslut om min syster. 

Nu undrar jag, hur mycket lider en människa, som blir helt uttorkad?

Varför ger man inte dropp eller syrgas? 

Varför finns det inte en läkare som besöker patienten någon gång under vårdtiden? Personalen gör vad de kan, men de är alldeles för få! 

Vi är många som undrar.

Solveig Andersson

Svar direkt

Vi beklagar er upplevelse av vården och omsorgen av din syster. Vi kan här inte svara på enskilda händelser utan vårt svar gäller verksamheten i stort. 

På våra särskilda boenden arbetar omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Alla särskilda boenden är anslutna till en vårdcentral där ansvarig läkare finns. Läkare har rond på det särskilda boendet regelbundet och besöker vid behov de som bor där. Läkaren ansvarar för ordinationer av eventuella läkemedel eller andra sjukvårdsinsatser. 

Mellan läkarens rondtillfällen finns möjlighet för sjuksköterskan att komma i kontakt med läkaren vid behov. Sjuksköterska och läkare arbetar alltid nära tillsammans i ärenden som det du beskriver. 

För att kunna ge er svar kring den enskilda händelsen ber vi er att ta upp era synpunkter med den aktuella enheten eller med vård och omsorgskontoret. 

Anneli Granath, områdeschef för särskilt boende spår 2 Norrköpings kommun