Till slut kan det bli något bra av Strömsholmen

Strömsholmen börjar utveckla sig på ett intressant sätt, med nya idéer och återknytning till gamla former. Det inte längre bara "festaspekten" som gäller.

Glassbunkern hade vi gärna varit utan och mycket hellre sett att Leon´s fått en ny placering på Strömsholmen, nu med sitt ursprungskoncept, skriver Gunnar Sahlström. Arkivbild från 2019 när dåvarande statsministern Stefan Löfven besökte Leons.

Glassbunkern hade vi gärna varit utan och mycket hellre sett att Leon´s fått en ny placering på Strömsholmen, nu med sitt ursprungskoncept, skriver Gunnar Sahlström. Arkivbild från 2019 när dåvarande statsministern Stefan Löfven besökte Leons.

Foto: Calle Slättengren

Insändare2023-08-07 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Stadens kärva ekonomiska läge är prekärt och därför måste billiga, men effektivt hållbara lösningar hittas. En sådan lösning kan nu skönjas på Strömsholmen. 

Utformningen andas ett doktorandarbete på arkitekthögskolan. Här finns en återplantering av träd och buskar som bas samt modern rekreation och inte minst, en nydaning av miljö- och naturfrågorna. Strandlinjens stora stenar blev också en bra lösning.

Människans egoistiska nöjen är inte längre huvudspåret utan nu finns också allas rätt till liv med i utformningen av det dagliga livet. Miljöängarna har redan fått många humlor på plats, med färre bin men nästan inga fjärilar. Borta är spåret med de vackra, men miljöovänliga gräsöknarna och nu åter till en samverkan. Människor solar, umgås och äter vid borden.

Men, skyddet för och bon för fåglar är eftersatt. Och hur går det för bävern? 

Glassbunkern hade vi gärna varit utan och mycket hellre sett att Leon´s fått en ny placering på Strömsholmen, nu med sitt ursprungskoncept. Varför inte ändra namnet till Leon´s holme, nu när vi skall få Pluras plats? Bakom Leon´s får det gärna bli en hundrastgård.

Placera gärna också två toa på Leon´s holme och en i Kalvhagen samt en kur för "farbror polisen".

Det verkar kunna bli något riktigt bra av Leon´s holme.