Varför hemlighålla uppgifter om vem som får elstöd?

Regeringen och SD går vidare med förslaget om att sekretessbelägga vem som får mest elstöd, trots en massiv kritik från Lagrådet och oppositionen.

Insändare 2 februari 2023 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lagrådet pekar på att rätten att ta del av allmänna handlingar är en av hörnstenarna i den svenska demokratin. Den svenska offentlighetsprincipen är omfattande även när det kommer till personliga förhållanden. Att hemlighålla stödet strider mot offentlighetsprincipen. Den brukar omtalas som helig, inte minst från journalisthåll. Journalistförbundet var för övrigt en remissinstans som emotsatte sig sekretessen. Offentlighetsprincipen har varit en del av svensk lag sedan 1766 och finns till för att det ska vara möjligt för enskilda att granska den offentliga verksamheten. Vad kan den enskilde lida för skada om det blir offentligt hur mycket el man har förbrukat och vad man får i ersättning av staten? Det är väl inget integritetskränkande i sig. I Sverige är ju ändå det mesta offentligt om oss. Var du bor, din inkomst, taxeringsvärdet på villan, vilken bil du äger, etcetera.

 

Varför regeringen och SD tycker stödet är så känsligt är något man kan fundera över. Framför allt nu när vi ändå har visitationszoner, hemlig avlyssning till och med mot människor som inte misstänks för något brott. Det är väl integritetskränkande om något. Trots att det är jobbigt för mångmiljonärer och kändisar att få sitt stöd publicerat i dagstidningarna, är det viktigt att dessa uppgifter förblir offentliga. Dels för att det är så journalister kan granska hur myndighetens beslut faller ut i praktiken, men framför allt för att stödet finansieras med våra offentliga medel. För det är ju de riktigt rika, de som äger herrgårdar och stora villor, som har varmgarage, unnar sig uppvärmda garageuppfarter, pool, uppvärmt växthus som kommer få de stora bidragen och det sista regeringen och SD vill ha nu är en debatt om varför man gynnar denna grupp.

Att kunna granska hur alla miljarder fördelas är viktigt. Hur träffsäkert är stödet? Är det rättvist? Finns det lärdomar att dra för framtiden? Regeringen vill inte bara att det ska vara hemligt vem som får hur mycket. Sekretessen ska dessutom gälla i 20 år. Jodå, ni läste rätt - hemligt i 20 år!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa