Varför envisas med att bygga en ny dyr bro?

Insändare 3 mars 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Ny gångbro påverkar inte Femöresbron" (20/2):

Chefen för samhälls- och byggnadskontoret, Gunnar Cederberg, svarar en insändarskribent angående den planerade nya bron över Srömmen. Han lugnar insändarskribenten med att denna bro inte har något med Femöresbron att göra. Broarna har helt olika syften. Femöresbron skall byggas enligt plan och skall knyta Ihop promenadstråken runt Strömmen som den alltid gjort. Enligt Gunnar Cederberg  är Femöresbron i första hand till för dem som promenerar i området runt Strömmen.

Då kan man fråga sig varför man envisas med att bygga en ny onödigt stor och dyr 30 miljoners bro när man kan få en promenadbro i likhet med den gamla för mindre än halva priset. Man slipper då också att flytta på Brovaktarstugan som har stått där i hundra år. Stugan som dessutom är sammankopplad med Örtagården och fungerar som Örtagårdens föreningslokal.

Man kan också undra varför kommunen var tvungna att överklaga länsstyrelsens beslut om att inte tillåta en flytt av stugan. Ett överklagande som fördröjt bron med flera år. Hade man avstått från detta hade vi haft en ny bro för länge sedan och stugan hade stått kvar där den alltid stått. Svaret är nog kommunal prestige! Ingen skall komma och ifrågasätta kommunens planer – hur tokiga de än är.

Olle Rådeström

Ämnen du kan följa