Varför ens tänka tanken på ny station?

Hur är det möjligt att med de budgetprognoser som redovisats ens tänka på en nyanlagd Centralstation i Norrköping?

Hur är det möjligt att med de budgetprognoser som redovisats ens tänka på en nyanlagd Centralstation i Norrköping? Det frågar sig insändarskribenten.

Hur är det möjligt att med de budgetprognoser som redovisats ens tänka på en nyanlagd Centralstation i Norrköping? Det frågar sig insändarskribenten.

Foto: Susanna Beskow Norgren

Insändare2023-06-16 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För Ostlänken (järnvägen alltså) har planerats en ny Centralstation till en kostnad av 4 500 miljoner. En helt obegriplig summa - 4,5 miljarder. Byggstart 2027.

Allt enligt tillförordnade kommundirektören Anna Selander för en tid sedan presenterat i NT. Hur är det överhuvudtaget möjligt att ens överväga investeringar av den här storleksordningen när nedläggning av förskolor, inbesparingar i omvårdnaden av sjuka, gamla och unga etcetera prioriteras.

Att som kommunalrådet Reidar Svedahl (L) framföra argument som jämförelser om att välja 'papperskorgar' eller den typ av nedskärningar som föreslås visar på vilken nivå kommunalpolitiken befinner sig. Jag skäms över att vi har sådana företrädare. Finns bara ett ord - ynkligt.