Varför blev färdtjänsten så dyr?

För en tid sedan fick vi som har färdtjänst besked om förhöjd färdtjänsttaxa med hela 8 kronor.

Arkivbild, färdtjänst.

Arkivbild, färdtjänst.

Foto: Ann-Charlotte Irhede/arkiv

Insändare2021-07-30 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med andra ord från 18 kronor till 26 kronor för enkel resa. Vi är många pensionärer och icke-pensionärer, som har flera resor i veckan, såsom till vårdcentral, sjukgymnast, tandläkare, Vrinnevisjukhuset, fotvård för att nämna några. Det blir stora kostnader per vecka. Vi kanske är bringade att avstå en del besök, då vi helt enkelt inte har råd. Hur har ni tänkt? Är detta beslut verkligen ordentligt genomtänkt? Jag önskar svar på detta av beslutsfattare.

Bekymrad pensionär med låg pension

Svar direkt

Priset för färdtjänst varierar mycket mellan olika regioner och kommuner runt om i Sverige. Östergötland har under en längre tid haft bland det lägsta priset i Sverige. Samtidigt har kostnaden för färdtjänstresorna ökat mycket.

De nya priserna innebär en höjning i kostnaden för kortare resor, men en sänkning av priset för vissa längre resor. Vi har förståelse för att personer som reser kortare resor kan se denna höjning som betungande.

Färdtjänstens egenavgifter är från den 1 juli i år 26 kronor för resor på 0-25 kilometer samt 52 kronor för resor som är 25 kilometer och uppåt. Tidigare priser var 18 kr för resor upp till 10 kilometer, 35 kronor för resor mellan 10-20 kilometer och 52 kronor för resor längre än 20 kilometer.

Tidigare var det Region Östergötland som fattade beslut om egenavgifterna för färdtjänst. Under början av 2021 fattade Region Östergötland beslut om att kommunerna själva, inom vissa ramar, får besluta om avgiften för färdtjänst. Ramarna var att priserna ska gälla zonerna 0-25 kilometer samt 25 kilometer och uppåt.

De priser som Norrköpings kommun beslutat om följer i så stor grad som möjligt kollektivtrafikens priser som beslutas av Region Östergötland. Eftersom zonerna är större i färdtjänsten än i kollektivtrafiken så är kostnaden för den kortaste resan högre i färdtjänsten än i kollektivtrafiken. Dock kan färdtjänstkunder resa långt, ända upp till 25 kilometer för 26 kronor. Det är således inte en prishöjning för alla resor. De kunder som reser ofta med färdtjänsten uppmuntras köpa månads- eller årskort, då detta blir billigare för kunden. Priserna för dessa kort är oförändrade.

Om Norrköpings kommun inte aktivt fattat beslut om nya priser, skulle färdtjänstens avgifter istället ha följt länsfärdtjänstens avgifter på 35 kronor respektive 50 kronor, som beslutas av Region Östergötland. Dessa priser ansåg vi i Norrköpings kommun var för höga, vilket ledde till att vi istället beslutade en prisnivå i linje med kollektivtrafikens priser.

Karin Jonsson (C) Kommunalråd