Varför är föräldraledigas äldre barn på förskolan?

Vi står inför en fjärde våg i pandemin och många är sjuka, inte bara i covid utan även andra smittor såsom säsongsinfluensa, RS-virus, vinterkräksjuka med mera.

Barn till föräldralediga borde hållas hemma från förskolan under pandemin, tycker signaturen Stanna hemma med småsyskon. Genrebild.

Barn till föräldralediga borde hållas hemma från förskolan under pandemin, tycker signaturen Stanna hemma med småsyskon. Genrebild.

Foto: Martina Holmberg / TT

Insändare2022-01-18 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag arbetar själv inom vården och har förskolebarn och jag har under hela pandemin undrat varför de barn vars föräldrar är föräldralediga med småsyskon är på förskolan just nu. Vi som arbetar och som måste lämna våra barn borde sättas först och för att begränsa övriga smittor borde de barn som inte behöver vistas där vara hemma med sina föräldrar. Vi måste även beakta förskolepersonalen som självklart också drabbas i hög utsträckning av sjukdomar och bortfall av personal där inga vikarier får tillsättas utan ordinarie personal får gå på knäna.