Vårdens medarbetare behöver goda arbetsvillkor

Undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och alla andra yrkesgrupper inom vården gör ett oerhört viktigt jobb i hela Östergötland.

Insändare 15 september 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Behovet av kompetent och välutbildad personal i sjukvården och äldreomsorgen kommer bli allt viktigare de kommande åren.

 

Idag väljer en del medarbetare att sluta i förtid till följd av en stressig arbetssituation, begränsat eget inflytande och för få kollegor.

Arbetsvillkoren måste förbättras och vården behöver bli bättre på att behålla och locka duktig och driven personal. Vårdens medarbetare ska känna tillfredsställelsen med att ha utfört ett gott, meningsfullt arbete efter varje pass. Vi vill att fler ska välja att utbilda sig till att arbeta inom dessa yrken. 

 

Vi i Centerpartiet har därför tagit fram förslag för bättre arbetsvillkor i svensk sjukvård och äldreomsorg. Det viktigaste är att behålla, utbilda och rekrytera fler kollegor till vårdens medarbetare.

Vi måste börja med att höja de generella statsbidragen till regionerna så fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare kan rekryteras till fasta tjänster med höjda löner och bra arbetsvillkor. Från statens sida anser vi att det behöver satsas 1,1 miljarder per år på fler läkare och mer personal på vårdcentraler i landets glesbebyggda delar och 300 miljoner kronor per år på att stärka ambulanssjukvården med mer personal, fler ambulanser och kortare responstid på landsbygden – det är extra viktigt så att hela Östergötland kan leva. 


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Debatt: Steg för steg vill vi förbättra för våra medarbetare

Steg för steg vill vi förbättra för våra medarbetare

Debatt: Värdig arbetsmiljö och värdiga förlossningar

Värdig arbetsmiljö och värdiga förlossningar
Ämnen du kan följa