Vår inbjudan att träffas kvarstår

Henrik Valent, affärsenhetschef Vinskraft,Tekniska verken i Linköping.
Henrik Valent, affärsenhetschef Vinskraft,Tekniska verken i Linköping.

Tekniska verken har inget emot att föra en offentlig debatt om vindkraftsprojektet i Kolmården.

Insändare 30 november 2021 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Vindkraften har blivit 2000-talets ormolja" NT 28/11

Det utesluter emellertid inte att vi samtidigt under andra former, träffar de aktörer som har synpunkter på projektet för dialog och meningsutbyte.  Uppenbarligen förekommer en rad missuppfattningar om projektet, till exempel omfattningen av skogsavverkningen och vindkraftens betydelse för energiförsörjningen i södra Sverige. Vi delger därför gärna mer detaljerad information för att möjliggöra en mer rättvisande debatt i frågan. Vår inbjudan om att träffas kvarstår därför och vi hoppas att bland andra Föreningen Bevara Kolmårdenskogen vill delta i detta meningsutbyte.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa