Var är försiktighetsprincipen när det gäller vattnet?


TVL lägger pengar på ett riskfyllt projekt och har tydligen inte för avsikt att lyssna på oss med erfarenhet av området utan litar på en skrivbordsprodukt. Var är försiktighetsprincipen eller miljöbalken? Det undrar Stubbetorps Vattenförenings medlemmar med anledning av Tekniska verkens planer på vindkraft.  Bilden är en genrebild.
TVL lägger pengar på ett riskfyllt projekt och har tydligen inte för avsikt att lyssna på oss med erfarenhet av området utan litar på en skrivbordsprodukt. Var är försiktighetsprincipen eller miljöbalken? Det undrar Stubbetorps Vattenförenings medlemmar med anledning av Tekniska verkens planer på vindkraft. Bilden är en genrebild.

Stubbetorps vattenförening i Kolmården har totalt 158 års erfarenhet av vattnet i Övre Svintunadalen.

Insändare 8 november 2021 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Vindkraften inget problem för vattnet" NT 3/11

Här uppe på den kuperade bergskammen, grannfastighet till Nodras grundvattentäkt som förser alla Nodras kunder i Kolmården med vatten och Kolmårdens Djurpark vintertid med vatten, där vill Tekniska verken i Linköping (TVL) spränga, fylla ut, göra plan mark och köra upp tusentals tunga lastbilstransporter för att bygga en stor vindkraftsindustri med 15 stycken vindkraftsverk 260 meter höga.

Tillrinningen till grundvattentäkten kommer inte att klara det, förkastningen kommer att spricka och vattnet försvinna eller bli kontaminerat av otjänligt vatten, oavsett antal vattendelare. 

I slutet av 1990-talet borrade Nodra för vatten till Kolmården 20 meter ifrån vårt pumphus och vårt vatten försvann. Vi lovades en borrad brunn men under flera års tid - oavsett vad de försökte med - kom bara otjänligt vatten fram. 

I dag har vi via en vattendom en speciallösning med kommunalt råvatten. Erfarenheten av detta misslyckade projekt är att det går inte att titta på kartor och ta lite prover på förkastningen, området här beter sig som geologen då sa - har aldrig varit med om det tidigare -begriper mig inte på området - området beter sig märkligt och så vidare.

Denna erfarenhet av området är tillräcklig för att TVL ska använda sig av försiktighetsprincipen. Vi vill aldrig vara med om detta igen och det vill inte 5 000 personer/företag i Kolmården och Kolmårdens Djurpark heller utsättas för. 

Ingen geolog kan garantera att det inte uppstår sprickor i förkastningen i detta gigantiska projekt och vatten tar alltid lättaste vägen.Vi har även ytvattnet som kommer rinna ner över grundvattentäkten. 

Av vindkraftsverkens vingar kommer vattnet kontamineras av bisfenol eller vid en olycka kan stora mängder hydraulikolja rinna genom den genomsläppliga marken och förstöra grundvattentäkten. 

TVL lägger pengar på ett riskfyllt projekt och har tydligen inte för avsikt att lyssna på oss med erfarenhet av området utan litar på en skrivbordsprodukt. Var är försiktighetsprincipen eller miljöbalken? Vet Linköpingsborna om att TVL ägnar sig åt riskfyllda projekt vid en grundvattentäkt som av Länsstyrelsen är klassificerad som värdefull?

Här finns tre vattendomar och kommer kosta TVL väldigt många miljoner kronor i skadestånd om TVL genomför projektet och då är det inte frågan om utan när vattentäkten förstörs.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa