Välj en annan plats för nya stadsarkivet

Bygg inte det nya stadsarkivet där Skulpturparken ligger idag, tycker moderata fullmäktigegruppen.
Bygg inte det nya stadsarkivet där Skulpturparken ligger idag, tycker moderata fullmäktigegruppen.

Moderaterna säger nej till nytt stadsarkiv vid Norrköpings konstmuseum

Insändare 3 februari 2021 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har tagit del av förslag gällande nytt stadsarkiv i Norrköping. Vi delar problemställningen om att ett nytt stadsarkiv måste byggas. Arkivverksamheten är en väldigt viktig verksamhet som måste utvecklas och ges förutsättningar för dokumentation av vår gemensamma Norrköpingshistoria. Vi har även i vår oppositionsbudget avsatt medel för byggnation av arkiv. 

 

Däremot ser vi med stor oro att utredningen lyfter fram placering av arkivet vid stadens konstmuseum. Då pekas den byggrätt ut som idag inrymmer skulpturparken. 

Vi menar att etablering på denna plats inte är en bra idé om vi ska förvalta vårt kulturarv på ett klokt sätt. Skulpturparken är en unik och känslig plats med höga konstnärliga värden. Dessutom är parken en viktig grönyta i staden som är värd att behålla i sitt ursprungliga skick. Dessa värden menar vi moderater är överordnade de behov som en etablering av ett nytt stadsarkiv står för. 

 

Den moderata fullmäktigegruppen har i enighet ställt sig bakom att inte medverka till en etablering av stadsarkiv vid Konstmuseet. Uppmaningen till Kvartetten är att välja annan plats.

Ämnen du kan följa