Valfri Hemtjänst gäller inte för alla

Kommunen har dock gjort dem så stora  geografiskt att det är svårt för nya privata hemtjänst-aktörer att etablera sig, skriver "Anhörig".

Kommunen har dock gjort dem så stora geografiskt att det är svårt för nya privata hemtjänst-aktörer att etablera sig, skriver "Anhörig".

Foto: Fredrik Jonson

Insändare2019-12-05 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunfullmäktige tog i januari 2016 ett beslut om att konkurrenssätta den kommunala hemtjänsten genom att möjliggöra för privata alternativ via så kallat ”Eget Val”.

Den tilltänkta valfriheten inom hemtjänst startade våren 2018, men den gäller inte för alla kommuninvånare. Av de i kommunen indelade hemtjänstområdena så finns det bara ”Valfrihet” i hälften av dem. Det vill säga att för många kommuninvånare finns inget annat val än det kommunala.

Av egen erfarenhet så vet jag att det finns privata aktörer som vill utföra hemtjänst även i dessa områden. Kommunen har dock gjort dem så stora  geografiskt att det är svårt för nya privata aktörer att etablera sig. Kommunen behöver själva flera hemtjänstenheter med såväl personal som fordon för att klara av de av Kommunfullmäktige beslutade hemtjänstområdena där de i dag är det enda hemtjänstalternativet.

Det är hög tid att Kommunfullmäktige ändrar gränsdragningarna för hemtjänstområdena. Privata aktörer måste tillåtas att konkurrera med samma förutsättningar som kommunens egna hemtjänstenheter. Det vill säga: dagens hemtjänstområden utanför Norrköpings stadskärna måste bli fler och geografiskt mindre till storlek. Detta för att privata aktörer skall ges rimliga förutsättningar och alla kommuninvånare den valfrihet som var tänkt med beslutet om ”Eget Val” i Norrköpings kommun.

Hen kan ju fråga sig hur Kommunfullmäktige egentligen tänkte när man beslutade om gränsdragningarna för de i dag sex hemtjänstområdena i Norrköpings kommun? Privata aktörer förefaller missgynnas gentemot kommunens egen verksamhet utanför Norrköpings stad.

Med ett pennstreck omintetgjordes konkurrens och valfrihet. Dags för Kommunfullmäktige att ta fram pennan igen.