Våld mot kvinnor respektive män skiljer sig åt markant

Min blotta rubrik vet jag kommer göra många män upprörda. Är du en av dem? I så fall kanske det är extra viktigt att just du läser vidare.

Om du som man läser det här och tar anstöt: stanna då upp och fundera över om det verkligen är dig det är synd om? skriver Elin Axelsson. Genrebild.

Om du som man läser det här och tar anstöt: stanna då upp och fundera över om det verkligen är dig det är synd om? skriver Elin Axelsson. Genrebild.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2023-06-01 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mäns våld mot kvinnor innebär inte ett personligt angrepp mot just dig man som läser det här. Jag vet att alla män inte misshandlar sina partners. Men att påtala det en gång efter annan i en ändlös spiral kommer inte leda oss någonstans. 

Vi hör dagligen om mäns våld mot kvinnor i nyhetsrapporteringarna och nästan varje gång blir det en liten, knappt märkbar notis om det. Förutom när det skett ett mord. En av tre kvinnor världen över utsätts någon gång för fysiskt och/eller sexuellt våld. 

År 2022 mördades tio kvinnor i Sverige av en man de haft eller hade en parrelation med. Vad gäller våld mot män i parrelation var det ingen man som mördades. Året dessförinnan mördades 15 kvinnor, vilket också är den ungefärliga siffran som dominerat mellan åren 2017 och 2020. 

För manliga offer uppgår siffran till strax under tre. Vi vet att våldet mot kvinnor respektive män skiljer sig åt markant och det ovan nämnda visar tydligt på det. Ett viktigt kännetecken som skiljer våldet åt är att mäns våld mot kvinnor, precis som det antyds, är könat.

Många och komplexa faktorer samspelar med varandra för att bli ett så pass strukturellt och globalt samhällsproblem som det ju faktiskt är. Kvinnor som blivit misshandlade tvingas leva under skräck och konstanta hotbilder, med risk att mördas på grund av att förövaren inte får det straff han borde få – nämligen fängelse. 

I stället lever han som om i princip ingenting har hänt och får leva i total frihet, alternativt på sin höjd med kontaktförbud och/eller fotboja. Om inte det här är en tydlig indikator som talar för hur olika vi ser på kvinnors och mäns värden så vet jag inte vad.

Om du som man läser det här och tar anstöt: stanna då upp och fundera över om det verkligen är dig det är synd om? Mäns våld mot kvinnor är ett reellt och globalt samhällsproblem och det berör onekligen alla människor i olika grader och i olika bemärkelser. Män blir kränkta. Kvinnor misshandlas, hotas och mördas. 

Kanske är det dags att fråga dig själv, du som man och som tar anstöt – vad kan jag göra för att få det att vända? Om du inte förmår göra det för de drabbade kvinnornas skull så åtminstone för din egen skull, för att inte behöva känna att du blir ihopklumpad med de berörda männen?

Källa: https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/dodligt-vald/