Val i september - vilka partier är bäst?

Naturskyddsföreningen på riksplanet har granskat hur partierna hanterat frågor som rör klimat och natur.

Naturskyddsföreningen har granskat hur riksdagspartierna hanterar frågor som rör klimat och natur.

Naturskyddsföreningen har granskat hur riksdagspartierna hanterar frågor som rör klimat och natur.

Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Insändare2022-05-27 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Valet blir ett ödesval för natur, klimat och det som krävs för att stoppa den globala uppvärmningen och förlusten av biologisk mångfald.

 Som ett rikt land med höga utsläpp har vi ett stort ansvar och en viktig roll att gå i bräschen samt inspirera andra länder att omställning är möjlig. Vi klarade stora omställningar under pandemin och det här är ännu viktigare.

 MP – bästa parti för miljön MP har drivit en skarpare linje än andra partier i flertalet frågor och hållit emot negativa beslut. S-regeringen, som tillträdde efter att MP lämnade, har fattat beslut som varit dåliga för miljön. MP spelade en viktig roll. 

V – ambitiöst initialt, försvagning mot slutet V har under en del av mandatperioden drivit en ambitiös miljöpolitik. V har konsekvent föreslagit den högsta miljöbudgeten och höjda miljöskatter. Under senare tid har partiets miljöprofil dock försvagats. 

S – ensam är inte stark S bedöms precis som MP utifrån dess agerande i såväl riksdagen som i regeringen. S-MP-regeringen bedrev en till stor del bra politik på miljö- och klimatområdet, bland annat genom att ta viktiga steg för hållbara transporter och förnybar energi. S har dock en betydligt svagare miljöpolitik sedan de blev ensamma. 

C – engagerat för klimatet, sämre för den biologiska mångfalden Inom januarisamarbetet har C stått bakom positiva reformer på klimatområdet. Men när det kommer till frågor om biologisk mångfald har partiet i stället varit pådrivande för att försvaga både strandskyddet och miljöhänsyn i skogen. När januariavtalet föll la man en motion i riksdagen om en minskning av anslagen till skydd av värdefull natur med 1,7 miljarder kronor. 

L – mycket snack men lite verkstad L uppvisade en hög ambitionsnivå inför mandatperioden och ställde sig då bakom hela 16 av 18 förslag från Naturskyddsföreningen. Dessa ambitioner återspeglas inte alls i partiets agerande. 

M – ivriga miljösabotörer M ställde sig bakom 10 av 18 förslag inför mandatperioden. Men i bara en fråga – om ökad transparens kring varors kemikalieinnehåll – har partiet agerat. I merparten av frågorna har M inte agerat alls. Dessutom vill partiet sänka ambitionen i klimatpolitiken. 

KD – miljöpolitikens bottenskrap. Trots att KD uppvisade relativt höga ambitioner i förra valrörelsen, då partiet ställde sig bakom tolv av Naturskyddsföreningens förslag, har KD inte agerat efter sina löften i någon av frågorna. Under mandatperioden har KD flera gånger motarbetat en ambitiös miljöpolitik. T.ex. när det gäller EU:s klimatlag, skydd av värdefull natur och tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

 SD – trogna sina obefintliga miljölöften SD stod bara bakom 2 av 18 av Naturskyddsföreningens förslag inför mandatperioden. Partiet har inte agerat i linje med något av de 18 förslagen och har precis som M och KD upprepade gånger drivit på för att sänka ambitionen i miljöpolitiken.

Lokal granskning Naturskyddsföreningen Norrköping arbetar under våren ihop med Studiefrämjandet, studenter på universitetet och Klimatklubben med en lokal granskning av partierna. Vad som kommit fram är bland annat att C inte vill ha flera naturreservat. L vill inte ha vindkraft men är för förlustflygplatsen och byggen på jordbruksmark. M och SD hindrar utbyggnad av kollektivtrafik och cykelbanor men stöttar biltrafik och P-platser.