Vägföreningarna en viktig del av utvecklingen

Vägföreningarna ska ha kvar nuvarande bidrag och det är möjligt för kommunen att överta viss vägbelysning.

Insändare 10 mars 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderaterna kommer driva linjen att dagens bidragsnivåer för vägföreningar ska kvarstå enligt 2019 års nivå med framtida indexuppräkning. Finansiering för detta ska säkerställas i Tekniska nämndens ram. Vi har förståelse för att vissa vägföreningar önskar ett totalt övertagande. Vår uppfattning är dock att det inte är möjligt utifrån kommunens ekonomi de närmaste åren. Det kan dock finnas anledning att se över hur själva bidragssystemet fördelar pengar mellan olika föreningar och det är en fråga som moderaterna kommer driva i tekniska nämnden.

Vi vill också att kommunen tar ansvar för och i vissa fall övertar och svarar för drift av befintlig vägbelysning. Vi föreslår att kommunen tar fram ett policydokument ”Princip för drift och skötsel av vägbelysning”. Moderaterna kommer i kommande budgetar arbeta för att driftskostnader och investeringsmedel för en sådan policy prioriteras. 

Ska kommunen leva upp till Vision 2035 måste kommunen växa i alla dess delar. Vägföreningarna är en viktig del av den utvecklingen. Vi kommer från moderat håll verka för ett gott samarbetsklimat och stödja föreningarna med stabila och förutsägbara bidragsnivåer. 

Fredrik Björkman (M), oppositionsråd, 

Christer Frey (M), andre vice ordförande samhällsplaneringsnämnden, 

Filip Jakobsson (M), andre vice ordförande tekniska nämnden, 

Norrköpings kommun

Ämnen du kan följa