Vägen kan runda Norra Promenaden

Planarkitekt Hannes Granath redogör i en artikel i NT för vilka problem, som skulle uppstå om man inte får fälla byggnadsminnesmärkta och biotopskyddade träd i Norra Promenaden för den planerade Johannisborgsförbindelsen.

Insändare 26 oktober 2021 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Får vi inte fälla träden så försvåras genomförandet" NT 23/10

Här planeras uppenbarligen för en rak, bred och fin korsning, med ett förmodligen lika fult sår i Norra Promenaden som det vid den befintliga Packhusrondellen.

Detta skulle dock enkelt kunna undvikas om den nya förbindelsen i stället planerades gå i en mindre krök för att cirka 50 meter längre österut runda hela Norra Promenaden - utan att ett enda befintligt träd behöver gå till spillo.

 Och även om detta skulle fördyra projektet i någon mån är den vackra trädallén i orört skick definitivt värd detta pris!


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Kritik mot Returpunktens nya system: Hans chef får fakturan – när Patrick slänger skräp privat: "Jag har ingen annan bil"

Affärsliv
Norrköping
Kritik mot Returpunktens nya system: Hans chef får fakturan – när Patrick slänger skräp privat: "Jag har ingen annan bil"

Domen: Måste rena förorenade vattnet innan det når Strömmen – kan kosta 45 miljoner • ”Rimlig dom”

Domen: Måste rena förorenade vattnet innan det når Strömmen – kan kosta 45 miljoner • ”Rimlig dom”
Visa fler
Ämnen du kan följa