Våga satsa på Kulturskolan i Söderköping

Att behålla Kulturskolan i Söderköpings kommun är en investering i både samhällets och individens framtid.

 Kulturskolan en plats där barn och unga får möjlighet att bygga självförtroende och självkänsla. Genom att visa upp sina konstnärliga talanger och prestationer inför publik får eleverna bekräftelse på sitt arbete och sina förmågor, skriver Waldemar Ullström Nilsson, Centerpartiets ungdomsförbund.

Kulturskolan en plats där barn och unga får möjlighet att bygga självförtroende och självkänsla. Genom att visa upp sina konstnärliga talanger och prestationer inför publik får eleverna bekräftelse på sitt arbete och sina förmågor, skriver Waldemar Ullström Nilsson, Centerpartiets ungdomsförbund.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2024-04-25 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kulturskolan är mer än bara en plats där man lär sig att spela ett instrument eller skapa en film; den är en viktig del av vår kulturella identitet och ett verktyg för att främja kreativitet, självförtroende och samhällsengagemang.

För det första, Kulturskolan spelar en avgörande roll i att främja konstnärlig och kulturell mångfald. Genom att erbjuda en rad olika kurser och aktiviteter inom musik, dans, teater, bildkonst och litteratur, ger Kulturskolan alla barn och unga möjligheten att utforska och uttrycka sig på olika sätt. 

Detta bidrar till att bevara och berika vårt kulturarv samtidigt som det öppnar dörrarna för nya former av konst och uttryckssätt. Jag anser att Kulturskolan är helt fel sak att spara pengar på.

För det andra, Kulturskolan är en plats där barn och unga kan utveckla viktiga livsfärdigheter. Genom att delta i kreativa aktiviteter lär sig eleverna att vara tålmodiga, envisa och samarbetsvilliga. De utvecklar också sitt sinne för estetik, kritiskt tänkande och problemlösning, vilket är färdigheter som är avgörande för framgång i dagens samhälle och arbetsliv.

Dessutom är Kulturskolan en plats där barn och unga får möjlighet att bygga självförtroende och självkänsla. Genom att visa upp sina konstnärliga talanger och prestationer inför publik får eleverna bekräftelse på sitt arbete och sina förmågor. Detta kan vara särskilt viktigt för de elever som kanske inte känner sig hemma i den traditionella skolmiljön eller har svårt att hitta en plats där de känner sig accepterade och uppskattade. Kulturskolan är också en plats där alla är välkomna, oavsett vem du är. Där kan man dessutom få vänner för livet. 

Slutligen, Kulturskolan spelar en viktig roll i att skapa en levande och livlig kultur i Söderköpings kommun. Genom att erbjuda konserter, utställningar, föreställningar och andra evenemang bidrar Kulturskolan till att berika det lokala kulturlivet och skapa mötesplatser där människor från olika bakgrunder och åldrar kan mötas och inspireras av varandra.

Sammanfattningsvis är Kulturskolan en otroligt viktig resurs för Söderköpings kommun och dess invånare. Genom att bevara och stödja kulturskolan investerar vi i våra barns och ungas framtid samtidigt som vi berikar vårt samhälle och vår gemensamma kultur. Därför tycker jag att det är helt fel att lägga mindre pengar på Kulturskolan. Våga satsa på framtiden för Söderköping kommun.