Vad har orsakat de höga energipriserna?

Insändarskribenten menar att politiken har ansvar för de höga energipriserna.
Insändarskribenten menar att politiken har ansvar för de höga energipriserna.

Kan det vara så ”det sågs inte komma” eller att regering och riksdag lydigt följt i de grönas ledband som dessutom kallar prishöjningar på drivmedel och elenergi för ”Putinpriser”.

Insändare 24 mars 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Självklart kan Putins anfallskrig mot Ukraina bidragit till påverkan av världsmarknadspriset på råolja och bensin, men det nu höga bränslepriset beror inte enbart på världsmarknadspris, det beror till stor del på energi- och koldioxidskatt och tillkommande moms. Idag utgör dessa skatter, omkring 50 procent av priset vid pump.

 

En annan orsak till höga bränslepriser är reduktionsplikten, som på dieselbränsle är dubbelt så hög än övriga EU. Påpekas bör att för några år sedan, var priset på råolja på samma nivå som nu, men med lägre ”pumppris” än idag.

Då tillgång på inhemsk produktion av biodrivmedel (etanol och biodiesel) inte är tillräcklig, importeras cirka 90 procent, vilket gör Sverige till en av världens största importör av biodrivmedel. Import sker från Tyskland, Österrike, Spanien, Storbritannien, Australien, Uruguay, Kanada och Ryssland. Istället för import hade det varit till fördel om inhemsk produktion av biodrivmedel nu varit fullt utbyggd och i bruk.

 

Uppförande av en storskalig inhemska biodrivmedelproduktion tills full drift, kan ta upp till fem år. Varför har vi då inte kommit längre? Detta skulle naturligtvis påbörjats i tid och nu haft full produktionskapacitet.

Vi kommer därför lågt över tid vara beroende av import av biodrivmedel, inte på grund av tillgång på biomassa, utan för att inhemsk produktion inte är utbyggd.

 

Det går att fråga sig om en konsekventbeskrivning är genomförd före beslut har fattats, med som följd, nu världens högsta diesel- och bensinpris och tro en sänkning på 1,30 kronor litern, hjälper åkeri eller lantbrukare undan företagsnedläggning eller konkurs.

Att fungerande kärnkraftsreaktorer i förtid stängts och tagits ur bruk med tilltro på väderberoende elproduktion eller att havsbaserade vindkraft i framtiden ska kunna ersätta kärnkraft är att fundera över.

 

Det måste gå att förutspå! Stängs något energislag, som nu fungerande kärnkraftsreaktorer, då blir det som nu, skyhöga elpriser. Att då skylla högt elpris, på rysk ”Putingas”, är kanske inte helt rätt! Mer sannolikt är att kärnkraftsreaktorer i Sverige stängts och tagits ur drift och de marginaler som tidigare fanns på egenproducerad elenergi, finns nu inte.

 

Orsaker till nu högt elenergipris är också att svenskt elnät saknar överföringskapacitet till södra delen av landet och rådande elområdesindelning samt att fungerande kärnkraftsreaktorer är tagna ur drift och nu försöka reparera skadan med framtidsversion av havsbaserad vindkraft, till ersättning för de förtida stängda kärnkraftsreaktorerna, får framtiden utvisa.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa