Vad har hänt med de storslagna planerna för Finspång?

Vad har hänt med den storslagna visionen om Finspång? Tror politikerna verkligen att man kan locka hit barnfamiljer och unga genom att lägga ner förskolor, mindre skolor och gymnasieskola?

Svälthagsskolan dök upp i form av baracker för 60 år sedan på grund av brist på skolor. Det var då en tillfällig lösning som under åren har byggts om och varit välfungerande som liten skola, skriver Maria Gustafsson.

Svälthagsskolan dök upp i form av baracker för 60 år sedan på grund av brist på skolor. Det var då en tillfällig lösning som under åren har byggts om och varit välfungerande som liten skola, skriver Maria Gustafsson.

Foto: Rikard W Larsson

Insändare2024-06-06 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om man ändå måste pendla både för jobb och skola försvinner lite av incitamentet för att bo i Finspång. Det är dessutom miljövänligare att bo, jobba och ha skola inom rimligt avstånd. 

Det finns en förklaring till varför hus framförallt i kommunens norra och västra delar tingar så lågt pris, här sparar man ständigt in på kommunal service trots allt människor här bor närmare till varandra och hjälps på ett helt annat sätt än i central orten.

När det gäller Svälthagsskolan dök den upp i form av baracker för 60 år sedan på grund av brist på skolor. Det var då en tillfällig lösning som under åren har byggts om och varit välfungerande som liten skola. Här har alla mina barn gått och nu mina barnbarn. 

Det är det bästa som kan hända ett litet barn att få börja på en liten skola, bli sedd för den hen är och bli omgiven av kloka vuxna. Det är trots allt dessa individer som utgör vår framtid och vi bör därför vara rädd om dem och därför satsa på dem.