Vad har hänt efter polisanmälan?

Vad har hänt efter skandalen på kommunens digitaliseringsavdelning?