Utsikten är mitt minsta bekymmer

Storskaligheten i Holmens etablering och det faktum att verken planeras alldeles intill där många människor bor väcker i stället oro, skriver Alice Lewy. Bilden från Markbygden 1101 utanför Piteå.
Storskaligheten i Holmens etablering och det faktum att verken planeras alldeles intill där många människor bor väcker i stället oro, skriver Alice Lewy. Bilden från Markbygden 1101 utanför Piteå.

Vindkraftverken som Börje Wilsborn vid sitt hus på Öland klipper ut fönster i lövverket för att få som utsikt ligger tio gånger längre bort än de verk som är aktuella i Holmens etablering i förhållande till vårt hem. Över sju kilometer bort, att jämföra med våra 700 meter.

Insändare 5 november 2021 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Politiker - stäm inte in i klagokören" NT 2/11

Verken han ser är 79,6 meter höga. Mindre än en tredjedel av Holmens på 290 meter. Med den höjden slipper Börje Wilsborn också den högintensivt vitt blinkande hinderbelysningen 24 timmar om dygnet, som idag är ett myndighetskrav för vindkraftverk på över 150 meter. Ett ljus som inte ens mörkläggningsgardiner förmår hålla utanför sovrumsfönstret.Hur bra eller inte vindkraftverken skulle göra sig mot horisonten är nog mitt minsta bekymmer. Storskaligheten i Holmens etablering och det faktum att verken planeras alldeles intill där många människor bor väcker i stället oro över saker som hur bullret och det pulserande infraljudet påverkar hälsan, våra barns nattsömn, ingrepp i känsliga våtmarker, markvibrationer, ekosystem, nattaktiva djurs möjligheter att upprätthålla sitt naturliga beteende och bygdens framtida möjligheter att växa och utvecklas. 

Och inte minst över den rättslöshet som många drabbade vittnar om när vindkraftverken väl står på plats, ljudkraven inte efterlevs och de boende hänvisas i en evig rundgång mellan vindkraftsbolag, myndigheter och kommun.Jag tror och hoppas att våra politiker nu inte alls ”försöker hämta hem poäng” genom att lyssna på oss boende utan vill se helhetsbilden, beaktar riskerna som följer på den oprövade storskaligheten i projektet, anammar försiktighetsprincipen och värnar sina kommuninvånare.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa