Uteserveringarna i Norrköping kan bli bättre

Sommartid är uteserveringar är en del av staden.

Uteserveringar utgör en viktig del av hur det offentliga rummet möbleras, skriver DHR i en insändare.

Uteserveringar utgör en viktig del av hur det offentliga rummet möbleras, skriver DHR i en insändare.

Foto: Jenny Nilsson

Insändare2023-06-17 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Uteserveringar utgör även en viktig del av hur det offentliga rummet möbleras.

För några år sedan kom nya mer generösa regler för uteserveringar i Norrköpings kommun. Nu byggs fler uppbyggnader i trä i varierande höjd på allmän platsmark. Ett flertal av dem saknar ramp. Personer som använder rullstol eller rullator kommer inte in. 

I plan- och bygglagen, PBL, finns det krav på att åtgärda enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet till och i lokaler dit allmänheten har tillträde. Det rör sig om förhållandevis små åtgärder som är av stor betydelse för att personer med nedsatt rörelsenedsättning ska kunna använda lokaler dit allmänheten har tillträde. Uteserveringar utgör en viktig del av hur det offentliga rummet möbleras. Det framgår även av kommunens politiska riktlinje för markupplåtelse. Möjlighet finns för Samhällsbyggnadsnämnden att följa upp de tillstånd som ges. 

Det kan bli bättre i Norrköping! Tillgänglighet är en självklarhet och en rättighet! Alla ska komma in, komma runt och röra sig. Vi är många som vill njuta av en bit mat, en fika eller något att dricka på stadens uteserveringar. Fler gäster ger ökade intäkter. 

DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet – firar hundra år under 2023. 100 år av frigörelse!