Utan färdtjänsten kan vi inte komma till träningen

Östgötatrafiken har beslutat att begränsa antalet resor utanför den egna kommunen till max tio enkla resor per månad. Väsentliga resor tillåts, till arbetet eller studier.

Beslutet att begränsa resor till och från träning sparar inte pengar, tvärtom. Intensivträningen blir bortkastad och funktionerna försämras, skriver Catarina Moberg och Marie Bager från Neuroförbundet Östergötland.

Beslutet att begränsa resor till och från träning sparar inte pengar, tvärtom. Intensivträningen blir bortkastad och funktionerna försämras, skriver Catarina Moberg och Marie Bager från Neuroförbundet Östergötland.

Foto: Roland Klinga

Insändare2024-02-21 13:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De som bor i mindre kommuner tappar rätten att träna i grupp som är formad för att stödja utifrån diagnos och behov.

En röd tråd i regionen är – folkhälsa – som lyfts fram i alla sammanhang. Den 1 januari 2024, slutade det att gälla personer med funktionsnedsättning beroende av färdtjänst. Träning och aktivitet har ingen betydelse?

Regionen stödjer arbetet i funktionshinderorganisationerna, med verksamhetsbidrag. Bidraget ska användas för att stödja medlemmarna, till aktivitet, att till exempel ordna grupp- och bassäng träning.

Vi har medlemmar som har erhållit en intensiv period, inneliggande eller dagtid. Perioden bekostas av regionen, med självklara krav på att var och en fortsätter lämplig träning med eget ansvar. Det egna ansvaret tas bäst till vara i en grupp, där man stöttar varandra.

Har man en neurologisk diagnos, behöver de flesta två pass per vecka för att bibehålla funktionerna.

Beslutet att begränsa resor till och från träning sparar inte pengar, tvärtom. Intensivträningen blir bortkastad och funktionerna försämras. Snart behövs fler hjälpmedel och eller hemtjänst som bekostas av kommunerna.

Neuroförbundet Östergötland, samverkar med regionen i projekt för att stödja kontinuerlig träning och att hitta rätt aktivitet för var och en. Men kan man inte åka färdtjänst till sin träning/aktivitet, så kan inte våra medlemmar kämpa för att behålla en god hälsa trots funktionsnedsättning.