Söderköpings kommun är i ekonomiskt fritt fall

Var 25:e krona som Söderköpings kommun spenderar finns inte utan den måste lånas.

Söderköping - en kommun i ekonomiskt fritt val enligt kommunens oppositionspolitiker. Genrebild.

Söderköping - en kommun i ekonomiskt fritt val enligt kommunens oppositionspolitiker. Genrebild.

Foto: Fredrik Nygren

Insändare2023-11-02 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunen har svag soliditet, kan inte betala av på sina lån och intar i år jumboplatsen i Östergötland vad gäller genererat resultat över de senaste åren. Underskottet 2023 kommer bli historiskt, nästan minus 50 miljoner, och 2024 ser ut att kunna bli lika illa. 

2014 till 2018 när Moderater och Socialdemokrater senast styrde tillsammans lämnade man över vad som då ansågs vara ett rekordstort underskott, på cirka 18 miljoner. Nu styr man igen och verkar inte förstå situationens allvar. Varje generation ska stå för de kostnader de själva ger upphov till. I annat fall kommer våra ungdomar, att få betala av de skulder som dagens politiker ger upphov till.

I kommunfullmäktigedebatten den 16 oktober ställdes frågor till den styrande majoriteten. Vad gör ni?! Vad händer?! Man erkänner att det är en kris och att det krävs svåra beslut men kan inte redovisa någon samlad plan. Mer energi läggs på att ifrågasätta oppositionens retorik och varför vi inte kommer med några konkreta förslag. Men alla oppositionspartier har lämnat konkreta förslag i tidigare budgetdebatter. Hur dessa har värderats vet vi inte. Majoriteten bjuder inte in till några partiöverläggningar och säger öppet att varje nämnd ska lösa sina egna problem.

Om inget görs måste skatten höjas med två kronor för att hantera det läge som tillåtits uppstå. Det är uppenbart att majoriteten består av partier som har mycket svårt att mejsla fram en gemensam politik och ta avgörande beslut. Långvarig handlingsförlamning följt av kortsiktiga panikbeslut är i stället det som kännetecknar deras sätt att styra. I våras införde de anställningsstopp och restriktivitet för inköp och konsultarvoden. Trots det försämrades prognosen vad gäller årets underskott med åtta miljoner från april till nu.

Vi förstår att det är frustration i kommunorganisationen. Du som medarbetare gör så gott du kan och har fokus på ditt dagliga arbete. Att som styrande politiker uppmana att alla måste hjälpas åt, är endast ett försök att flytta fokus från sina egna tillkortakommande. 

Att läget var allvarligt visste vi alla tidigt förra året. Men den nya majoriteten bestående av M, S och KD har haft mer fokus på att bevaka sina egna intressen än kommunens. Förtroendevalda har ett ansvar att prioritera kommunens gemensamma resurser, fatta beslut om frågor som rör människors vardag samt att styra och leda en kommunorganisation. Ett förtroende som nu måste anses vara helt förbrukat.