Det här behövs för att få slut på våldet i staden

Att få slut på ungdomsvåld kräver gemensamma insatser från hela samhället.

Samhället måste uppmuntra dialog och främja samarbete mellan ungdomar för att lösa konflikter på ett fredligt sätt och bygga gemensamma lösningar, skriver Simon Dievesson.

Samhället måste uppmuntra dialog och främja samarbete mellan ungdomar för att lösa konflikter på ett fredligt sätt och bygga gemensamma lösningar, skriver Simon Dievesson.

Foto: Helena Landstedt/TT

Insändare2024-03-11 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Här är några steg du kan ta för att arbeta mot detta.

Medvetenhet och utbildning: kulturen av fred och icke-våld måste främjas från barndomen, och medvetenhetsprogram måste tillhandahållas om våldets skador och hur man hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.

Psykosocialt stöd: stöd bör ges till unga och psykosociala tjänster bör tillhandahållas för att hjälpa till att uttrycka sina känslor korrekt och bygga upp positiva relationer.

Främja dialog och samarbete: samhället måste uppmuntra dialog och främja samarbete mellan ungdomar för att lösa konflikter på ett fredligt sätt och bygga gemensamma lösningar.

Att bygga upp konfliktlösningsförmåga: ungdomar kan lära konfliktlösning och förhandlingsfärdigheter för att undvika eskalering till våld.

Uppmuntra socialt deltagande: unga människor kan få stöd att delta i samhällsaktiviteter som främjar samarbete och ömsesidig respekt.
Dessa gemensamma ansträngningar arbetar för att förändra kulturen och främja fred och samexistens bland unga.