Lyssna på vanliga människor när ni fattar beslut

Tuffa prioriteringar kräver en stark ledare.

Använd pengarna till att förbättra väginfrastrukturen samt att restaurera det befintliga järnvägsnätet, skriver Tuula Hjelm i sin insändare.

Använd pengarna till att förbättra väginfrastrukturen samt att restaurera det befintliga järnvägsnätet, skriver Tuula Hjelm i sin insändare.

Foto: Thomas Möller

Insändare2022-11-11 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag hoppas att du Sophia Jarl står vid dina vallöften om att skapa ett starkt och tryggt Norrköping. Då krävs resurser och ekonomi. Du lovade då bland annat att se över kommunens personaltäthet, effektivisera verksamheter på olika områden. Behövs det verkligen alla dessa chefer på olika nivåer? Svaret borde vara ett NEJ. Det kan inte vara rimligt att all denna administrativa personal behövs.

Höghastighetståget. Det är många som har skrivit om sina åsikter och ännu fler som pratar i sina vrår om dessa vansinniga planer. Till och med experterna skriver om den lilla skaran som kan nyttja tågen tidsmässigt. Den stora massan använder inte ens tågen som färdmedel. Jag citerar Tommy Letzén, vd vid Motormännens riksförbund: “Kostnaden skulle enligt Trafikverket hamna på 325 miljarder kronor. Projektet skulle i slutändan var mycket olönsamt enligt myndighetens egna kalkyler och tränga undan ut andra nödvändiga investeringar och underhåll. Riksrevisionen har också varit mycket kritiska till hur hela frågan hanterats från början.”

Med andra ord, lägg planerna på is tills vidare. Använd dessa planerade miljarder till behoven inom skola, omsorg, underlätta för pensionärerna och sist men inte minst se till att skattepengar hamnar i vården för att minska köerna, anställa och behålla duktig personal. Norrköping skall inte ligga på sista platsen av alla Sveriges kommuner när det gäller vårdfrågor. Använd pengarna till att förbättra väginfrastrukturen samt att restaurera det befintliga järnvägsnätet så att tågen kan rulla tryggt och hålla tidtabellerna. Behåll också vårt vackra stationshus från 1866! Det behövs inte flera skrytbyggen i Norrköping.

Sophia Jarl – lyssna på vanliga människor med deras behov, önskemål och ha dessa som vägledning i ditt fortsatta arbete.

Tuula Hjelm

Svar direkt

Norrköpings kommun kommer genomgå extremt tuffa ekonomiska tider de närmaste åren och det krävs ett politiskt ledarskap som prioriterar det som är viktigast för medborgarna. Det har insändarskribenten helt rätt i. 

Jag har alltid pratat om att våra gemensamma skattemedel i första hand ska gå till kommunal kärnverksamhet. Det handlar exempelvis om att skolan ska fungera, den kommunala omsorgen ska vara värdig och att infrastruktur i form av exempelvis vägar ska möta invånarnas förväntningar. Det är ingenting som har förändrats för mig när jag nu fått möjlighet att leda Norrköpings kommun. 

I tuffa tider kommer det kräva obekväma beslut – det finns inte pengar till allt som Norrköpings medborgare önskar. Jag har sagt att Norrköping kanske blir lite tråkigare under min ledning och fått utstå mycket kritik för det. Mitt uttalande grundar sig i att jag står fast i min övertygelse att skattemedel i första hand ska gå till det jag nämner ovan. Om det fungerar är jag övertygad att medborgarna kommer ha goda förutsättningar att skapa fria och självständiga liv där det som skapar glädje inte alltid måste ske i kommunal regi. 

När det gäller Ostlänken och den del som Norrköpings kommun kommer finansiera finns det ett antal kontrollpunkter i den fortsatta processen. Den första kommer inträffa under början av 2023 och då vilar det ett tungt ansvar på alla partier att säkerställa att kommunens medfinansiering även fortsättningsvis skapar ett mervärde för Norrköpings utveckling. 

Ostlänken kräver en planeringshorisont som är betydligt längre än de flesta andra kommunala beslut så jag är ödmjuk inför den här utmaningen. Jag är dock fortsatt övertygad om att Ostlänken är nödvändig för att utöka spårkapaciteten vilket är viktigt för Norrköpings framtida tillväxt.

Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande Norrköping