Låt inte tunneln bli en bromskloss för Ostlänken

Efter Trafikverkets senaste rapport finns all anledning att ta vissa uppgifter på allvar.

Låt inte tunneln bli ytterligare en bromskloss för Ostlänkenprojektet, skriver insändarskribenten.

Låt inte tunneln bli ytterligare en bromskloss för Ostlänkenprojektet, skriver insändarskribenten.

Foto: Thomas Möller

Insändare2023-07-01 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu omvärderas kostnaderna bland annat på grund av omvärldsfaktorer.

Sprickbildning och vatteninträngning i berget medför dessutom stora extrakostnader för den planerade Norrköpingstunneln. Mitt förslag är: skjut tunneln på framtiden och låt tågen köra som idag och gör anslutning till snabbspåren efter Fiskeby. Lutningen på 10 promille söderut från Norrköpings central är överkomlig för moderna snabbtåg som har drivning på flera axlar.

Låt inte tunneln bli ytterligare en bromskloss för Ostlänkenprojektet - det finns tillräckligt med utmaningar ändå!