Trollerilådor existerar inte inom regionpolitiken

I en debattartikel i NT beklagar sig fyra socialdemokratiska kvinnor med ledande roller över hur illa den framtida regionala verksamheten kommer att fungera med den nya politiska ledningen (M, KD, L och SD).

Insändare 12 december 2022 21:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"När SD kommer in åker jämställdhet- och klimatarbetet ut" NT 30/11

Budgeten för kommande period "kommer att slå hårt mot sammanhållning och jämlikhet i Östergötland" skriver de bland annat.

Några exempel på hur den nya budgeten skulle förändra innehåll och satsningar i Regionens verksamheter gavs inte. Dock framhölls hur kommande periods budget skulle formeras om fortsatt förtroende hade givits för Socialdemokraterna. Underförstått skulle det satsas ytterligare 939 miljoner kronor inom ansvarsområden som inte kunnat lösas under föregående regeringsperioder.

 

Nya idéer verkar ha kläckts något för sent innan valet avgjordes. Här lovas "förebyggande för bättre folkhälsa, tillhandahåller vård i världsklass, skapar en attraktiv kollektivtrafik, erbjuder ett tillgängligt kulturutbud och bidrar till länets kompetensförsörjning". Nämnda områden är ju ständigt kritiserade av allmänheten/väljarna och att dessa genidrag skulle lösa framtidens problem får väl anses tagna ur den politiska floskelsamlingen. 

 

Sjukvården är ju den överlägset största verksamheten inom Regionen och det finns skäl att påpeka att det inom bland annat följande områden snarare försämrats än förbättrats: vårdgarantin där maximala väntetider fortlöpande överskrids, tillgången på vårdplatser är underdimensionerade och ligger i botten inom Europa, inhyrning av läkare och sjuksköterskor är ständigt nödvändig trots årliga löften att den ska sänkas, bristen på sjuksköterskor är katastrofal och genererar en usel arbetsmiljö, vissa klinikers ständiga överbeläggningar skapar både kvalitets- och personalproblem samt utlovade lönesatsningar kan inte hållas.

 

Det som inte klargörs är varifrån de nya (?) 939 miljonerna kommer ifrån. Finns dom redan i den disponibla budgeten för 2023 så måste det väl handla om omprioritering mellan olika områden. I så fall vilka och hur?

 

Finns inte pengarna och måste tillföras så lär det väl bara kunna ske genom skattehöjning. Något bidrag från statskassan är väl otänkbart i det läge nationen befinner sig i. Således vore det välgörande att ni redovisar hur denna fantastiska lösning ska åstadkommas. Trollerier existerar inte inom politisk verksamhet. Det hanteras av skickliga illusionister inom helt andra verksamheter. Politiken saknar trollerilådor. Problem har ersatts med utmaningar och löften ges bara före val och glöms efter val.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa