Trafikverket säger det själv: Ostlänken är olönsam

”Ostlänken är olönsam…” Det sägs åtta gånger i Trafikverkets egen rapport ”Samlad effektbedömning”, benämnd TRV 2020/66057;TRV 2015/14390, granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-11-30.

Den järnvägstunnel som planeras för Ostlänken börjar/slutar i Stenkullebacken, österut från E4:an sett. Arkivbild.

Den järnvägstunnel som planeras för Ostlänken börjar/slutar i Stenkullebacken, österut från E4:an sett. Arkivbild.

Foto: Thomas Möller

Insändare2023-07-26 10:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rapporten finns inte ens med i Järnvägsplanen för Ostlänken, men ändå fortsätter planeringen.

Det enda positiva är att överflyttning från väg till järnväg bidrar till färre olyckor i vägtrafiken. Tågtrafiken ger minskade CO2-utsläpp när bygget är klart, men samtidigt ger själva bygget utsläpp som blir betydligt större än de minskade utsläppen i trafikeringen under anläggningens ekonomiska livslängd. Med andra ord även här blir det olönsamt.

Vattenfall stoppade helt nyligen en satsning på vindkraft i havet utanför Storbritannien. Det kostar företaget 5,5 miljarder kronor. Beslutet togs efter att man konstaterat en prisökning på 40 procent. Då kan Trafikverket i konungariket Sverige stoppa projekt Ostlänken som redan kostat sex, sju miljarder kronor och som beräknas till drygt 90 miljarder kronor i dagens penningvärde.

Tio års byggtid ger med all säkerhet en totalkostnad upp emot 150 miljarder kronor, kanske ännu mera. Lägg pengarna på att rusta upp och bygga ut befintliga spår, så att tågen kan gå i tid. Då räcker del av dessa pengar och det blir även över till annat.

För att förstå storleken av summan 150 miljarder (150 000 000 000 kronor), så är det ungefär tolv procent av statens utgifter för 2023 – mer än en månads totala utgifter för landet Sverige.

En annan jämförelse är att i Vintergatan finns ungefär 100 miljarder stjärnor.