Törs NT inte stöta sig med annonsörerna?

Har inte NT råd att ställa relevanta frågor som klimatet kräver?

Vi låter aldrig journalistiken påverkas av vem som köper annonser av oss, skriver Nils Olauson, vd för Öst Media.

Vi låter aldrig journalistiken påverkas av vem som köper annonser av oss, skriver Nils Olauson, vd för Öst Media.

Foto: Öst Media

Insändare2022-04-10 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som ett resultat av den nuvarande energipolitiken befinner sig världen på snabb väg mot klimatkatastrof. Vi är på väg mot en värld som inte går att leva i, säger FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, NT 5/4.

 Samtidigt lockas NT:s läsare i flera annonser med All-inclusivekryssningar till soliga Karibien, solresor med direktflyg från Norrköping, sommarkryssningar i Medelhavet eller köp av en ny fossilbränsledriven suv. Trots ständiga varningar om klimatförändring.

 Varför saknas de klimatrelaterade frågorna till annonsörerna?

Är det så illa att NT inte vill stöta sig med en och annan annonsör av ekonomiska skäl?

Krister Hagsten

Svar direkt

Först och främst vill jag slå fast att det är vattentäta skott mellan redaktionen som står för det journalistiska innehållet i NT och den kommersiella avdelningen som säljer annonser. Det innebär att vi aldrig låter journalistiken påverkas av vem som köper annonser av oss. Redaktionens uppdrag är att rapportera och granska oavsett hur det påverkar våra annonskunder, det är en hederssak som är avgörande för vår trovärdighet.
Redaktionens satsning på journalistik om klimatförändringarna där vi bland annat berättat om företagen i Norrköping som släpper ut mest koldioxid är bara ett av många bevis för att journalistiken i NT är oberoende.

När det gäller vilka som tillåts annonsera hos oss finns det röster som tycker att vi ska stoppa företag vars verksamhet inte är klimatneutral, men så långt är vi inte beredda att gå i nuläget. 

Dels av ekonomiska skäl, Öst Media som driver NT ägs av en stiftelse där intäkterna från såväl reklam som från prenumeration används för att finansiera journalistiken, dels för att det svårt att avgöra vilka annonsörer som borde stoppas och vilka som ska tillåtas utifrån ett klimatperspektiv. Det skulle kräva en klimatgransking av varje enskild annonskund och det har vi inte resurser till. 
Därför har vi beslutat att förhålla oss till gällande lagstiftning kring reklam samt de branschöverenskommelser som reglerar vilka annonser som är tillåtna och vilka som inte är det.

Nils Olauson, vd för Öst Media