Tomten knackar inte på alla dörrar

För många familjer som lever på marginalen väntar en tuff vinter med stigande livsmedels- och elpriser.

För nog vore det fint om alla barns ögon kan få tindra lite extra så här i juletider? skriver Vänsterpartiet i Finspång.

För nog vore det fint om alla barns ögon kan få tindra lite extra så här i juletider? skriver Vänsterpartiet i Finspång.

Foto: Christine Olsson

Insändare2022-12-09 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dessvärre handlar det om prisökningar som kommer att hålla i sig. Det finns idag cirka 245 barn, det vill säga tio procent av Finspångs barn i åldern 0-19 år, som lever i familjer som uppbär försörjningsstöd. 

Vi vet att ideella krafter värnar om barnfamiljer som har det särskilt svårt. Inte minst kyrkorna ser och försöker avhjälpa de stora behov de möter. Flera hjälporganisationer är särskilt oroliga inför denna vinter. 

Det är dock politikerna som har ett särskilt ansvar för barn som lever i familjer som har svårt att få ekonomin att gå ihop, inte minst i dessa dyrtider. Barnkonventionen förpliktar oss politiker att särskilt uppmärksamma de barn som behöver samhällets stöd. Alla barn mår bra av att ibland få uppleva en liten guldkant, oavsett föräldrarnas utbildningsbakgrund, ekonomi eller hälsa. 

Vänsterpartiet tog i sitt budgetförslag redan inför 2022 initiativ till en så kallad högtidspeng. Den innebär att biståndshandläggare/-socialsekreterare kan bevilja några hundralappar extra inför jul och barns födelsedagar. Högtidspengen behöver inte handla om inköp av presenter. Den kan lika gärna innebära att barn får äta sig riktigt mätta på en god julmåltid.

Förra året fick vi inte gehör för ”Högtidspengen” i kommunfullmäktige, trots att Finspångs kommun styrs av Agenda 30-målen. Det första av dessa mål heter ”Ingen fattigdom”. Vi försöker i år igen. För nog vore det fint om alla barns ögon kan få tindra lite extra så här i juletider?