Tids nog får vi vår bro tillbaka

Kammarrätten har nu satt stopp för Karin Jonssons respektlöshet mot vårt kulturarv.

Nerklottrad skylt vid Femöresbrons gamla brofästen.

Nerklottrad skylt vid Femöresbrons gamla brofästen.

Foto: Oskar Sundgren

Insändare2021-07-31 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tekniska nämndens felaktiga beslut har kostat skattebetalarna mycket pengar och försenat projektet flera år.

Tids nog kommer norrköpingsborna att få tillbaka sin Femöresbro. Ja, inte originalet förstås, för den är skickad till skroten. Vi får hålla till godo med en kopia.

Den nya bron behöver inte tillgänglighetsanpassas. Den kan projekteras med samma bredd och lutning som originalet. Självklart kommer den nya bron att projekteras efter gällande normer vad det gäller tillåten last, tillåtna svängningar och så vidare. Bron kommer att få en teknisk livslängd på 120 år. Bron kan placeras på befintliga brofästen. Det krävs ingen ny vattendom. Det enda tillstånd som behövs är att Länsstyrelsen godkänner att det norra brofästet förstärks med ett par stålpålar.

I och med att kommunen inte överklagat Kammarrättens dom har kommunen försuttit sin chans att, med hänvisning till tillgängligheten, söka tillstånd för förändringar i det kulturminnesförklarade området, brovaktarstugan, brofästet och marken där omkring. En ny ansökan med bron placerad öster om brofästet kommer således inte att resultera i annat än ytterligare kostnader och förseningar.