Tänk om det vore kommunalt veto för att bygga motorväg

Biltrafiken tar stor plats, förorenar, bullrar, är dyrt och dödar, skriver Anders Wennerblad som en jämförelse efter beskedet om att Norrköpings kommun vill använda sitt veto mot planerna på en vindkraftspark utanför Sörmlands- och Östgötakusten.

Tänk om kommunerna kunde använda sitt veto vid byggen av exempelvis vägar på samma sätt som mot etablering av vindkraft, funderar Anders Wennerblad. Arkivbild.

Tänk om kommunerna kunde använda sitt veto vid byggen av exempelvis vägar på samma sätt som mot etablering av vindkraft, funderar Anders Wennerblad. Arkivbild.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2023-11-02 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Motvinden total för planerna på Långgrund" NT 18/10
 Lokala politiker säger ofta nej till vindkraft via kommunalt veto. Även om det placeras till havs och inte hörs från land. Närboende, friluftsliv, djur och fåglar störs – menar man. Och vem vill ha ett vindkraftverk, urangruva eller kärnkraftverk invid sin bostad? 

De allra flesta politiker anser att vi behöver ha mera el för hållbar tillväxt. Detta trots att Sverige har förbrukat sin andel av jordens resurser redan i början av april varje år – så utrymme för tillväxt finns ju inte. Återhållsamhet med bättre levnadsstandard via mindre konsumtion och enklare vanor och nyttjande av befintlig el och ny sol- och vindel skulle ge en hållbarhet. 

Bygg ut elproduktionen, men inte här utan någon annanstans, säger lokalbefolkning och lokala politiker. Både elförsörjning, järnväg och huvudvägnätet är riksangelägenheter och ska styras från riksnivå, anser jag. Inte av lokala tyckare.  

Tänk om det vore kommunalt veto för vägar. Tänk om man i Norrköping då säger nej till E4. Dra E4 i en annan kommun, inte här. Den bullrar och tar plats, stoppar byggplaner och är både dyr, ful och skadar träd och växter med avgaser. 

Trafiken dödar 280 personer och skadar 27 000 varje år. 13 000 älgar, 60 000 rådjur och 80 000 harar dör i trafiken. Per år. Och hisnande 8 miljoner fåglar. Trots att Sverige oftast har god luftkvalitet så dör dessutom runt 7 000 personer varje år av partiklar och kvävedioxid. 

Vindkraft har gynnsammare statistik och den behövs som komplement till kraftigt utbyggd solenergi och vår vattenkraft. 

Källor:

antal döda i trfaiken - Sök (bing.com)

Svensk Försäkring - (svenskforsakring.se)

Statistik över vägtrafikolyckor - Transportstyrelsen

Viltolyckor i Sverige – Wikipedia

Viltolyckor för respektive viltslag (viltolycka.se)

Dödade fåglar av biltrafik - Sök (bing.com)

Hur många fåglar dör i trafiken - Sök (bing.com)

https://www.morgontidningen.se/2022/09/sa-farliga-ar-vindkraftverk-for-faglar/