Tack för svar, Karin Jonsson

Insändare2019-12-02 14:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Kommunens version om turerna med Femöresbron", NT 28/11.

Tack Karin Jonsson och tekniska nämnden för insändaren. Den inger hopp och andas en öppen hållning avseende Femöresbrons framtid och återkomst!
Bland annat påpekas att det finns två parallella spår. Dels det redan tidigare redovisade nybyggnadsförslaget som i dag är föremål för rättslig prövning. Ett i tid obestämt alternativ och med en avsevärt högre kostnad. Det andra, ospecificerade spåret som nämns, skulle kunna handla om en variant av brorenovering, men uttryckt med en annan retorik.
Uttrycka det hur man vill men ”en renoveringsliknande” lösning är både det mest tidssparande och minst kostsamma alternativet. Dessvärre, som Karin Jonsson beskriver det, på bekostnad av en fortsatt begränsad tillgänglighet, bland annat för rörelsehindrade. Men promenadstråket kring Strömmen är som helhet redan i dag kuperat och ibland svårtillgängligt.
En renovering är okomplicerad när den inte kräver ett godkännande och därmed inte heller några rättsliga processer. Man måste, vid en renovering, byta ut ”största delen av stålet”, som Karin Jonsson beskrev det i sin insändare 23 april. Svårare än så är det inte. Men man vinner så mycket av historisk nostalgi, tid och pengar. Om sedan bron underhålls kommer den att kunna bli tidlös!
Snart kan vi ha en Femöresbro att både bruka och beundra i vår stads vackra miljö kring Strömmen.