Ta pengarna från flygplatsen och satsa på spårvägen

Vill en flygplanstillverkare utveckla ny teknik på Kungsängen. Så varsågod!

Det är en god idé att sluta subventionera flygplatsen och istället satsa dessa pengar på spårvägen, tycker Mikael Karlsson.

Det är en god idé att sluta subventionera flygplatsen och istället satsa dessa pengar på spårvägen, tycker Mikael Karlsson.

Foto: Magnus Andersson

Insändare2023-06-20 22:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det kan bli en mycket god affär för kommunen att sälja flygplatsen till en sådan aktör. Sen får man förstå att vissa är kritiska till en utbyggnad av spårvägen. Det sista man vill nu är ännu ett kostnadskrävande projekt som riskerar ta resurser från skola, vård och omsorg. Men att låta bli kommer kosta ännu mer på sikt. Därför är det en god idé att sluta subventionera flygplatsen och istället satsa dessa pengar på spårvägen!Exempelvis mellan Åby och Vrinnevisjukhuset. Det skulle skapa en rejäl förvandling som Norrköping behöver. Vilket öppnar för tusentals nya bostäder och arbetstillfällen. Det är ingenting som behöver stå och falla med Ostlänken. Spårväg bidrar till positiva effekter. Vilket bussar inte gör. Det blir bara löjligt att göra en jämförelse!

Kommunen får intäkter för ökade markpriser och exploateringsavtal. Spårvägen stimulerar fastighetsägare och företagare att etablera sig.

I Lund har man sikte på 40.000 nya bostäder/arbeten utmed sin nya spårvagnslinje som öppnades 2020. Tammerfors öppnade sina linjer 2021 och har överträffat förväntningarna. Göteborg tog sitt första spadtag på en ny linje nu i början av juni. Det är så man bygger en hållbar stad!Nackdelarna med spårvägen är att man fortfarande ser på den med nostalgiska ögon. Det förblindar och fördyrar trafiken. Man tar inte tillvara på fördelarna fullt ut. Dagens linjenät borde ha tre linjer, istället för två. Alltför att effektivisera linjenätet!

Norrköping har alla förutsättningar att kunna bli Sveriges fjärde stad om några år. Man kan konkurrera med allt som Stockholm och Göteborg har.
En kapacitetsstark kollektivtrafik, stambanan, europavägar, hamnen.
Som natursköna områden med skog, hav och skärgårdar. Liksom en levande cityhandel, kultur, industrilandskapet, Himmelstalund, och snart också Saltängens sjöstad. Allt sådant som kan locka nya invånare!Stockholm har Gröna Lund. Göteborg har Liseberg. Och Norrköping har Kolmården. Vilket är en av Europas populäraste nöjesparker. Man kan även konkurrera med de två största städerna när det gäller turismen!

Vill man slippa besparingar inom skolan, och utmaningar inom äldreomsorgen krävs det ökade skatteintäkter. Möjligheterna att skapa välstånd finns inom räckhåll. Där en föråldrad befolkning kan föryngras i en modernare stad. Framtidsvisioner eller bakåtsträvare avgör i slutänden vilken stad man vill ha. Men Norrköping har förutsättningar att lyckas!