Svik inte Valdemarsviks barn och ungdomar

Att placera fler elever på redan problemtyngda Vammarskolan i Valdemarsvik är ingen bra lösning, tycker Karolina Johansson SSU Östra.

Att flytta eleverna på Sörbyskolan till Vammarskolan är ingen bra lösning, tycker Karolina Johansson, SSU Östra.

Att flytta eleverna på Sörbyskolan till Vammarskolan är ingen bra lösning, tycker Karolina Johansson, SSU Östra.

Foto: Niclas Sandberg

Insändare2024-05-05 11:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Valdemarsviks kommun befinner sig i ett svårt läge där ekonomiska besparingar kommer att krävas. Man har då valt att spara in på budgeteringen för skolorna. Man tog fram fyra olika förslag, med olika lösningar, men en gemensam faktor: Sörbyskolan kommer att läggas ner och eleverna flyttas till Vammarskolan. Detta skulle dra med sig flera problem.

Om något av förslagen går igenom kommer det att flyttas 157 elever till Vammarskolan. Med de redan existerande 315 eleverna blir det 472 elever på skolan. Det finns 26 olika klassrum på Vammarskolan, varav nio är specialutrustade för olika ämnen; fyra är avsedda för NO-ämnen, fyra för estetiska ämnen och ett för hem och konsumentkunskap. 

Sju av de 26 rummen används även av mellanstadiets elever. Rekommenderad mängd elever för de olika klassrummen är 25 elever, men maxantalet är 30 för ventilationens skull. 

Ett annat problem är idrottshallen, som redan är fullbokad, och med fler elever på skolan riskerar man att bli av med PULS projektet. Förutom att det skulle bli trängre med fler elever, så skulle lärarna också bli mycket mer inträngda i arbetsrummen, eller så skulle grupprum försvinna för att lärarna ska kunna arbeta någonstans. 

Med 472 elever så blir matsalen ett problem, även om Vammarskolans matsal finns i Folkets hus. Elever bör få lunch mellan klockan 11-13, och ska enligt "Nationella riktlinjer för måltider i skola’" (Livsmedelsverket, 2019) ha minst 20 minuter till att äta och umgås, detta utan att räkna med tiden till att stå i kö, komma till matsalen, plocka mat och lämna disk. 

När det kommer ännu fler elever till skolan så lär köerna bli längre och då ta mer tid till lunchen. Det är även viktigt att lärarna får sin rast efter fem timmars arbete.

Anledningen till att man flyttar Sörbyskolans elever är att man har problem med bland annat taket som kräver en takrenovering. Att eleverna skulle stanna på lågstadieskolan är inte rimligt. Om kommunen har tänkt stänga ner den tillfälligt, eller riva den är dock inte klart då kommunen har budgeterat 20 miljoner kronor fram till 2029 åt de problem som skolan har. 

Man har inte räknat med kostnaden att byta pelletsvärmen till bergvärme avtalet med värmeleverantören går ut om fem år. På kommunens hemsida kan man hitta de olika förslagen och läsa om förutsättning, kvalité och ekonomi där det står att man avvaktar med att antingen totalrenovera Sörbyskolan eller riva den.

Men hur ska det då gå när man blandar barn och unga med så stor åldersskillnad? Även om man väljer att flytta högstadiet till exempelvis Bäckadalsskolan så behöver de fortfarande åtkomst till de klassrum som är specifikt utrustade för de ämnen, såsom NO-ämnena (biologi, kemi och fysik), musik, bild, träslöjd, syslöjd och idrott. Dessa ämnen inträffar ofta flera gånger i veckan, och används av både mellan- och högstadiet. 

Det smarta valet är inte att förflytta högstadieeleverna. Men förskole- och lågstadieeleverna är i större behov av lekplatsen än högstadieeleverna. Vart ska man då placera de yngsta för att inte hamna bland högstadieeleverna och riskera att de yngre eleverna hamnar i samma problem som redan finns på Vammarskolan. 

Vammarskolan har redan flera olika problem, och att placera fler elever på den, eller att högstadieeleverna på något sätt blandas med de yngre eleverna är inte en bra lösning. 

Dessa förslag är inte gynnsamma för de som har barn på dessa skolor. Att spara är en sak, men att inte satsa mer på de yngre är ett svek mot denna generation.