Sveriges många förvildade hemlösa katter lider

Det finns gott om förvildade katter i Sverige. De tar många småfåglar, vilket även tamkatter gör.

Insändare 11 april 2022 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Man räknar med att cirka 13 miljoner fåglar dödas av katter varje år, det är cirka fyra procent av fågelbeståndet. 

För att ha koll på mängden katter i Sverige och deras välbefinnande har ett antal nya lagar till kommit. Jordbruksverket har beslutat om nya djurskyddsregler, som innebär att katter inte ska föröka sig oplanerat. Katter som rör sig fritt utomhus bör vara steriliserade. Reglerna började gälla den 15 juni 2020. 

I början av mars i år röstades riksdagen ja till regeringens lagförslag att katter ska märkas och registreras. En avgift ska betalas och Jordbruksverket ska föra register över alla kattägare. Lagändringen träder i kraft 1 januari 2023. Detta är mycket välkommet då det minskar predationen på småfåglar.

De fåglar som är mest hotade är de som häckar på marken, men även de som kommer till ditt fågelbord ligger farligt till. Ett tydligt exempel är fältpiplärkan som häckade på sanddyner i södra Halland. När allt fler sommarhus kom till så försvann fältpiplärkan. 

Likaså i nya områden där fåglarna inte är vana vid katter ser man en snabb minskning av småfåglar.

Att förvildade katter lider av kyla och brist på mat är allmänt känt. Det förekommer att katter släpps ut när man tröttnat på dem eller flyttar. En katt kan få flera kullar på ett år, det betyder att vi får ännu fler förvildade katter.

Även så kallade lagårdskatter kan, om de inte kastreras, föröka sig i snabb takt. Där bör de nya reglerna om registrering och märkning göra stor nytta genom att ägaren får kontroll över sina djur.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa