Sverigedemokraterna måste precisera sig

Det kan också vara rimligt att göra SON mer kommersiell så till vida att man uppträder tillsammans med andra artister och med bredare repertoar, skriver kommunalrådet Christopher Jarnvall (SD) i sitt svar till Norrköpings Kulturskyddsförening.
Det kan också vara rimligt att göra SON mer kommersiell så till vida att man uppträder tillsammans med andra artister och med bredare repertoar, skriver kommunalrådet Christopher Jarnvall (SD) i sitt svar till Norrköpings Kulturskyddsförening.

I debatten om Norrköpings kulturliv och kulturpolitik säger Christopher Jarnvall (SD), kommunalråd, att Sverigedemokraterna vill att Norrköpings Symfoniorkester, SON, skall fortsatt vara kvar i konserthuset Louis De Geer.

Insändare 11 november 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det låter ju bra, men Christopher Jarnvall måste precisera sig.

Hela den hetsiga kulturdebatten började med att kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) (som är i koalition med Sverigedemokraterna) deklarerade att Norrköpings kommun kanske borde sälja Louis De Geer. 

Hon tycker att abonnemangspubliken är för liten, och att konserthuset borde fyllas med populärmusik, och att de som vill ha klassisk och modern konstmusik borde betala mycket mer än de gör. Och så föreslog hon att Symfoniorkestern skulle spela mer Abba och liknande, och höja sina biljettpriser, så att ”självfinansieringsgraden” skulle öka. Efter litet press i debatten, så preciserade hon sitt krav till 50 procent, efter mönster av Östgötatrafiken.                                                                                                                       

Vid ett par tillfällen under debatten, som pågick framför allt i NT, så kom SD med inlägg, som slog fast att Sverigedemokraterna lovar att SON skall få vara kvar i konserthuset Louis De Geer. 

Det kan vara en genomtänkt kulturpolitisk ståndpunkt. Men det kan också vara ett populistiskt löfte, som har sin grund i att SD har noterat att Norrköpingsborna är ordentligt upprörda och oroade.                                                                       

Nu måste SD svara på några mycket konkreta frågor:                                                                  

Försvarar SD SON:s nuvarande utformning som en fullvärdig symfoniorkester som kan spela all repertoar?

Om stora konsertsalen är SON:s hemmaplan (vilket jag tror att ni menar med ert löfte), kommer följdfrågor: kan SON fortsätta ha sitt vardagsliv, övningar, samspel mellan olika musiker i huset?

Tycker också SD, att SON borde vara ”mer flexibla”, vilket Sophia Jarl önskat? Den flexibilitet hon efterlyser skulle till exempel bestå av en beredskap att flytta en konsert om ett vinstgivande evenemang med populärmusik, eller en vinstgivande konferens/kongress dyker upp. 

Det önskemålet bevisar att kunskapen om SON:s och Norrköpings alla kulturskapares villkor är obefintlig. Norrköpings Symfoniorkester är kvalitetsmässigt på Europanivå, dirigenter och solister kontrakteras flera år i förväg.

Vi i Norrköpings Kulturskyddsförening vill gärna ha svar på våra frågor.

Göran Sarring, ordförande i Norrköpings Kulturskyddsförening 

Svar direkt

Sverigedemokraterna har varit tydliga med att vi vill ha kvar vår Symfoniorkester i Norrköping. Louis De Geer ser i dagsläget ut att vara den enda lämpliga platsen för en symfoniorkester.

Vi har också sagt att vi tycker att det är rimligt att SON får dra sitt strå till stacken vad det gäller självfinansiering i en tid då ekonomin i vår kommun är oerhört pressad. Den frågan verkar inte vara komplicerad. 

I en tid då alla delar av kommunen måste spara är inte kulturen undantagen. Det kan också vara rimligt att göra SON mer kommersiell så till vida att man uppträder tillsammans med andra artister och med bredare repertoar. Det har förekommit länge vid de stora orkestrarna i västvärlden och det verkar inte vara någon stötesten för vår symfoniorkester. 

 Vi ser också svårigheten i att SON skulle kunna vara så flexibelt att man med de kontrakt man skriver flyttar sig med kort varsel. De ömsesidiga konsekvenserna av det torde vara uppenbara. I övrigt får Norrköpings kulturskyddsförening vända sig till Moderaterna för svar på deras inställning.

Christopher Jarnvall (SD), kommunalråd


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa