Svenska hushållen gynnas inte av elmarknaden

Vindkraftparken i Markbygden utanför Piteå.
Vindkraftparken i Markbygden utanför Piteå.

Flera ministrar säger att det är många som vill investera i svensk Vindkraft, och nu speciellt havsbaserad vindkraft.

Insändare 9 februari 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad menar de med investering ? Sverige upplåter vårt riksarv till utländska börsbolag som vill sälja och bygga sin vindkrafts teknologi - affärer i miljardstorlek. Elen som kommer att produceras - när det blåser precis lagom - säljs via PPA avtal och gynnar inte de svenska hushållen. 

Däremot kan köparna garantera sin elförsörjning samtidigt som de “greenwashar” sin övriga verksamhet. Win-win är alltid bra för marknadsföringen. 

Anledningen varför Sverige är intressant för de utländska börsbolagen är att vi har stora orörda landarealer. Relativt enkelt att ta över den otroliga yta som behövs då marken ägs av få; Sveaskog, SCA, Holmen med flera.

Vårt unika glesbygdssamhälle gör att motståndet till om de skulle bygga nära städer eller i tätbebyggda Europa är litet. Att kostnaderna för infrastrukturen - kablar, kraftnät etcetera läggs på svenska folkets elräkning är ytterligare en anledning. 

Omkostnader som sjunkande fastighetsvärde, nedläggning av verksamhet på grund av vindkraftsindustrin, kostnader relaterat till folkhälsan som vindkraft innebär, de får de direkt drabbade lokalinvånarna på landsbygden stå för. Så visst är vindkraftsfesten i Sverige billigt för dem - de behöver varken betala för lokalen, inredningen eller soporna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa