Svårt motivera en del hemlösa att ta emot stöd

Det är ett fåtal personer inom målgruppen som inte kan få hjälp inom de ordinarie verksamheter som vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden svarar för, skriver ansvariga tjänstepersonerna.

Personerna har en mycket komplicerad problembild och gruppen är långt ifrån homogen, skriver Helena Axestam och Maria Torgersen.

Personerna har en mycket komplicerad problembild och gruppen är långt ifrån homogen, skriver Helena Axestam och Maria Torgersen.

Foto: FANNI OLIN DAHL / TT

Insändare2021-07-16 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Hemlösa faller mellan stolarna" NT 7/7

Tack för ditt engagemang i denna viktiga fråga. Kommunen har utrett frågan om tillfälligt boende och stöd för personer med psykisk ohälsa. Utredningen som gjordes och som även blev svaret på ditt medborgarförslag visar att de personer i målgruppen som inte kan få hjälp inom ordinarie verksamheter som de två nämnderna ansvarar för är ett fåtal personer. 

Personerna har en mycket komplicerad problembild och gruppen är långt ifrån homogen. Erfarenheterna visar också på skiftande motivation att ta emot de stödinsatser som erbjuds, vilket inte sällan innebär en svårighet i att motivera personen att ta emot stöd. 

I gruppen finns även personer som kan ha ett utåtagerande beteende och det krävs bra lösningar för dessa personer som håller över tid. Varje ärende måste hanteras individuellt och flexibelt med stor samverkan mellan aktuell kommun och Region Östergötland för att tillsammans hitta de bästa lösningarna.

Hur en framtida lösning skulle kunna se ut arbetar vi med inom Norrköpings kommun. Det finns idag jour-/akutboende för personer både med och utan missbruk på socialkontoret. Precis som insändaren beskriver måste då alla andra alternativ till boende vara uttömt för att personen ska erbjudas en plats.