Liberalerna vill ha ett planerbart energisystem

Kärnkraft och vattenkraft ger planerbar och pålitlig el som fungerar oavsett väder medan vindkraftparker ger godtycklig el när det råkar blåsa lagom mycket, skriver Reidar Svedahl (L).
Kärnkraft och vattenkraft ger planerbar och pålitlig el som fungerar oavsett väder medan vindkraftparker ger godtycklig el när det råkar blåsa lagom mycket, skriver Reidar Svedahl (L).

Per Edström på Svea Vind Offshore vill inte att Norrköping kommun ska använda sitt kommunala veto mot deras opportunistiska planer på större havsbaserad vindkraftpark utanför Arkösund.

Insändare 19 juli 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Reidar Svedahl i otakt med moderpartiet om vindkraft"

 

Det kommer vi dock att göra och på samma sätt som Försvaret redan har sagt tydligt nej hela tio gånger kommer vi vara exakt lika tydliga.

 

Nu påstår Edlund att jag inte är i takt med partiets program. Detta är helt fel av flera olika orsaker. Liberalerna i Norrköping tog ett enhälligt beslut om att vi skulle gå till val på nej till industriell vindkraft i vår kommun. Det var tydlig i vår valkampanj och partistyrelsen samt Johan Pehrson var tydligt informerade om hur vi ställer oss i energifrågan.

 

Ingenstans i vårt partiprogram står det att Norrköping lämpar sig för vindkraftindustrier eller att vi som parti vill bygga vindkraft just i vår kommun. Däremot har vår nya regering pekat ut Norrköping som en intressant plats för etablering av kärnkraft/SMR.

 

Vi vill, tydligare än något annat parti, att Norrköping kommun återindustrialiseras med starka och cirkulära affärsmodeller, ståendes på en stabil grund med stor mängd fossilfri energiproduktion från kärnkraft. Vi vill ha totalt sett ha mindre utsläpp av växthusgaser och lägre klimatpåverkan än vad stora parker med vindkraft kan medföra. Vi vill ha lägre påverkan på naturen i närområdet, inga utsläpp av mikroplast och giftig bisfenol, inga ljud och stora skuggor och en extremt mycket mindre inskränkning av allemansrätten jämfört med vindkraft.

 

För att bygga en konkurrenskraftig cirkulär industri med många stabila arbetstillfällen måste man förlita sig till ett planerbart och fossilfritt energisystem. Kärnkraft och vattenkraft ger planerbar och pålitlig el som fungerar oavsett väder medan vindkraftparker ger godtycklig el när det råkar blåsa lagom mycket. För några dagar sedan stod Sveriges dryga 5000 vindkraftverk tillsammans för mindre än två procent av vår elproduktion. Andra dagar blåser det så mycket att vi får överproduktion och då tvingas olika aktörer betala för att bli av med den el som annars skulle förstöra hela vårt elsystem.

 

Sverige hade en gång i tiden ett energisystem där vattenkraften och kärnkraften stod för nära varsin hälft av elproduktionen. Genom att låta seriösa och innovativa företag, med privat kapital i ryggen, planera sina projekt för att bygga SMR:er i vår kommun har vi alla möjligheter att skapa ett attraktivt företagsklimat och därmed många jobb. Våra lagar och tillståndsprocesser kommer att tillse att en eventuell etablering av kärnkraft i Norrköpings kommun görs på rätt sätt.

 

Om vi kommer att få någon/några sådana etableringar i vår kommun och i så fall var bestämmer inte vi. Det enda vi vet är att intresse finns från seriösa aktörer, dom ska vi stödja på alla sätt vi kan.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa