Svaret till Åbyborna: Det kommer att bli mycket bättre

Även om det kan vara tufft under byggtiden så kommer Åby centrum att få förbättrade förutsättningar att utvecklas positivt efter färdigställd ombyggnation, skriver Johan Smedner, enhetschef Norrköpings kommun.
Även om det kan vara tufft under byggtiden så kommer Åby centrum att få förbättrade förutsättningar att utvecklas positivt efter färdigställd ombyggnation, skriver Johan Smedner, enhetschef Norrköpings kommun.

Vi har förståelse för att ombyggnationen av Nyköpingsvägen försvårar för trafikanter att röra sig genom och till centrala Åby.

Insändare 20 november 2021 08:09
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

”Norrköping – ingen medborgar eller företagarkommun” NT 11/11

Efter ombyggnationen är färdigställd så har den viktiga och centrala hållplatsen i Åby centrum en ny placering som innebär ökad trafiksäkerhet, ökad framkomlighet för buss och att kollektivtrafikresenärerna får ett gynnsamt läge närmast centrum. 

Erfarenheter från andra städer och stadsdelscentrum är att butiker med en hållplats nära sin entré ofta får positiva effekter med ett större kundflöde.

Projektet innebär även att döda träd ersätts och ger de befintliga träden goda förutsättningar med renoverade växtbäddar. Så även om det kan vara tufft under byggtiden så kommer Åby centrum att få förbättrade förutsättningar att utvecklas positivt efter färdigställd ombyggnation, oavsett om du besöker centrum gåendes, cyklandes, med kollektivtrafik eller bilburet. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa