Strömsholmen har stor potential

Vi är tacksamma för alla synpunkter och förslag på hur vi på både kort och lång sikt kan få Strömsholmen att vara en trivsam och välbesökt plats i city.

Glasskiosken har varit uppskattad av många och medfört liv och rörelse på platsen, skriver Therese Lilja enhetschef samhällsbyggnadskontoret.

Glasskiosken har varit uppskattad av många och medfört liv och rörelse på platsen, skriver Therese Lilja enhetschef samhällsbyggnadskontoret.

Foto: Hanna Petersson

Insändare2023-08-03 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

 "Det här måste vara sommarens stora skämt" NT 1/8

Denna sommar har samhällsbyggnadskontoret gjort vissa tillfälliga åtgärder på ön. Årligen placeras ett antal sommarmöbler ut runt om i staden. I år är det fler än tidigare på Strömsholmen och de har varit flitigt använda. För att främja trivseln för människor och öka den biologiska mångfalden har en ängsmark anlagts och kompletterats med ytterligare planeringar av perenner och buskar. Ängsmarken är anlagd i sand därav sanden på marken. Utöver detta har en del av ön upplåtits under sommaren för en glasskiosk. Glasskiosken har varit uppskattad av många och medfört liv och rörelse på platsen. 

Samhällsbyggnadskontoret jobbar under året med att etablera tillfälliga ängsmarker utifrån uppdrag från samhällsplaneringnämnden. Även små ängsmarker kan ha stor positiv påverkan på den biologiska mångfalden i kringliggande områden. Övriga ängsmarker planeras bland annat på del av södra kajen samt på vissa sträckor av vårt nedlagda industrispår. Tyvärr har vädret inte varit med oss och den torka som vi drabbades av under våren och försommaren har medfört att den tilltänkta ängsmarken på Strömsholmen inte växt upp till den fina äng som förhoppningen var. 

Strömsholmen är centralt belägen med stor potential, och ambitionen är att skapa en livfull och vacker plats med utrymme för såväl besökare, företag och biologisk mångfald.