Lägre fart på Söderleden ska minska bullret

Efter ombyggnaden av för några år sedan så borde hastighetsbegränsningen öka till minst 80 kilometer i timmen, tycker signaturen Håkan S.
Efter ombyggnaden av för några år sedan så borde hastighetsbegränsningen öka till minst 80 kilometer i timmen, tycker signaturen Håkan S.

Signaturen Håkan S undrar över de till synes ologiska hastighetsbegränsningarna på Söderleden. Enhetschef Christian Dahlskog svarar direkt.

Insändare 22 september 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag undrar hur Norrköpings kommun tänker gällande hastigheten på Söderleden. Det är inte rimligt att ha 70 kilometer i timmen på en bred mötesfri väg med påfartsramper. Efter ombyggnaden för några år sedan så borde hastighetsbegränsningen öka till minst 80 kilometer i timmen. Hur kan det vara 80 kilometer i timmen på Söderleden i höjd med flygplatsen där det inte är en mötesfri väg..?

Idag finns det knappt några bilister som håller hastighetsbegränsningen då den är orimligt låg. 

Tacksam för svar från kommunen hur man tänker.

Håkan S

Svar direkt

Jag har förståelse för att det kan verka märkligt. Söderleden är mycket riktigt utformad för 80 kilometer i timmen. Anledningen till att hastighetsbegränsningen ändå är lägre är bullernivåerna för intilliggande fastigheter. 

Vid lägre hastigheter är det främst motorljudet som bidrar till buller, ju högre hastigheten blir desto mer låter det även från däck och vägbana. Det skulle helt enkelt låta för mycket om vi höjde hastighetsbegränsningen.

Christian Dahlskog, enhetschef Gata och trafik, Norrköpings kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa