Strandsatta resenärer längs Strandvägen

”Vi har full förståelse för den oro och de frågor som uppkommer när vi gör trafikändringar” svarar Östgöta­trafiken på mitt mail angående indragning av busslinje 432. Ett standardsvar till dem som drabbas mest.

Insändare 19 maj 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett hån mot de ungdomar och äldre utan körkort som inte tar sig någonstans.

Cykla är inget alternativ. Trafiken tillåter inte det. Jag som vuxen tycker det är läskigt. Vägen är smal och har knappt någon vägren, bilar kör långt över hastighetsbegränsningen. Vintertid är det helt omöjligt. Eftersom det saknas cykelbana hamnar man ännu längre ut i vägbanan om man mot all förmodan vågar ge sig ut. Här förväntas skolbarn från 13 år gå fyra-fem kilometer.

 

“När fler har möjlighet att välja kollektivtrafiken före bilen bidrar det till ett mer hållbart samhälle. Och det gynnar oss alla, oavsett om man själv färdas med bil eller med kollektivtrafik.” Fortsätter Östgötatrafiken i sitt svar. Vi som bor här gynnas inte av en indragen busslinje.

 

Jag vet att Emelie och Annika som byggt nya hus delvis valde det här området för att det fanns tillgång till kollektivtrafik. Inte kollektivtrafik fyra kilometer bort längs en rent ut sagt livsfarlig väg. Båda ser nu logistiska problem med både arbete och möjlighet för sina barn att ta sig till och från aktivitet och skola. Ska de nu behöva flytta härifrån när deras barn växer upp? Det hör ju till uppväxten att självständigt ta sig till och från sina aktiviteter själv. Och de är inte ensamma om sin oro, en kvinna som har bott här i 60 år berättar att hon upplever ångest när hon berövas sin rörelsefrihet. 

 

Mitt förslag till Östgötatrafiken är att lägga in några turer som passerar Getå-Oskarshäll-Torsviken och sen vidare till Strömsfors. Då finns ändå möjlighet att pendla till jobb och skola utan bil. 

 

Hans Stigsson skrev så bra i NT:s ledare 11 maj - “Offra inte ungdomen av ideologiska orsaker”. Landsbygden straffas dubbelt, med indragna busslinjer och höjda bränslepriser. Överge inte våra ungdomar och äldre utan körkort, strandsatta längs Strandvägen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa